Tìm kiếm

Xúc tiến Đầu tư

Xúc tiến Đầu tư

Tình hình sản xuất kinh doanh, thu nộp ngân sách của các doanh nghiệp tại KCN, KKT trên địa bàn tỉnh

 

 

Đến nay, với sự quan tâm đôn đốc, hỗ trợ của UBND tỉnh, BQL Khu kinh tế tỉnh và các Sở ngành địa phương liên quan và sự nổ lực phấn đấu vượt qua khó khăn của các doanh nghiệp, tình hình hoạt động, sản xuất của các doanh nghiệp hoạt động đầu tư trong KCN, KKT đã có dấu hiệu phục hồi, ít bị đứt gãy chuỗi sản xuất. Tổng doanh thu 09 tháng đầu năm 2023 ước đạt khoảng 7.150 tỷ đồng; nộp ngân sách ước đạt 256 tỷ đồng.

 

 

Tình hình sử dụng lao động tại các KCN,KKT trên địa bàn tỉnh

Đến nay, các doanh nghiệp đã cơ bản đảm bảo được nguồn thu nhập cho người lao động ổn định được đời sống, ngoài ra một số doanh nghiệp đã hỗ trợ các chế độ tăng ca làm thêm giờ đảm bảo quy định của Pháp luật, đưa đón công nhân từ nhà đến nơi làm việc hoặc hỗ trợ một phần tiền thuê nhà hàng tháng cho người lao động, xây dựng môi trường làm việc an toàn về lao động, vệ sinh môi trường, bếp ăn tập thể đảm bảo an toàn vệ sinh thẩm phẩm… Thành lập các tổ chức hỗ trợ, chăm lo quyền lợi của người lao động, như: thành lập tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, hội nữ công gia chánh… trong đơn vị. Ban hành các nội quy lao động, thỏa ước lao động đảm bảo tính dân chủ trong doanh nghiệp. Số lao động hiện tại trên các KCN, KKT toàn tỉnh là khoảng 6.800 người.

Danh mục dự án đầu tư tại các KCN, KKT (đến năm 2023)

Danh mục các dự án đầu tư tại các KCN, KKT

File kèm theo

Tình hình thu hút đầu tư tại các KCN,KKT trên địa bàn tỉnh

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 07 KCN, KKT được thành lập và phê duyệt quy hoạch, bao gồm: KCN Nam Đông Hà (98,75ha), KCN Quán Ngang (318,13ha), KCN Quảng Trị (494.9ha), KCN Tây Bắc Hồ Xá (339,36ha), KCN Đa Ngành Triệu Phú (528,97ha),Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo (15.804 ha), Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị (23.792ha), Tổng diện tích đất theo quy hoạch của 07 KCN, KKT là 40.847,14 ha.

Lũy kế đến  30/9/2023 tại các KCN, KKT có 190 dự án đã cấp quyết định chủ trương đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đầu tư là 168.185 tỷ đồng (trong đó có 12 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư trên 58.086 tỷ đồng), trong đó 117 dự án đã đi vào hoạt động, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 9.299 tỷ đồng, 73 dự án đang xây dựng, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 158.847 tỷ đồng; Có 12 dự án đang nghiên cứu với tổng vốn đầu tư dự kiến đăng ký là 58.610,62 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, kết quả thu hút đầu tư tại các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh như sau: Có 04 dự án được Quyết định chủ trương đầu tư/cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; tổng vốn đầu tư đăng ký là 1.376 tỷ đồng, diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 204.287m2 (Dự án Cảng cạn Vsico Quảng Trị, Dự án Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời, Dự án Nhà máy may, in, thêu xuất khẩu Gio Linh, Nhà máy phân bón hữu cơ Sepon).

Ngoài ra, hiện có nhiều dự án đang hoàn thành thủ tục để chấp thuận chủ trương đầu tư. Hiện nay, Nhà đầu tư đang trong quá trình hoàn thiện Hồ sơ đề xuất dự án đầu tư, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định. Dự kiến trong năm 2023, đạt 100% chỉ tiêu thu hút dự án đầu tư (05-07 dự án) cam kết của Trưởng ban với Tỉnh uỷ.

Một số dự án trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ tại Khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo cũng đã có sự điều chỉnh, thay đổi mục tiêu đầu tư, khắc phục khó khăn khi chính sách thay đổi, tìm hướng đi mới để duy trì hoạt động ổn định, hiệu quả hơn. Các dự án chế biến gỗ tại KCN Nam Đông Hà đang nghiên cứu thay đổi mục tiêu hoạt động trong giai đoạn nguồn cung nguyên liệu gặp khó khăn do cơ chế chính sách của bạn Lào thay đổi. Một số dự án mới đi vào hoạt động như  Nhà máy sản xuất bao bì Đặng Dũng, Nhà máy sản xuất nội thất Phong Hải, ... đã tiếp tục tạo thêm việc làm, tăng nguồn thu ngân sách, tạo ra sự chuyển biến mới, nâng cao hiệu quả đầu tư của KCN, KKT và ngày càng đóng góp quan trọng vào sự phát triển KT-XH chung của tỉnh.

Lĩnh vực kêu gọi thu hút đầu tư vào các KCN, KKT

DANH MỤC DỰ ÁN ƯU TIÊN THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO KHU KINH TẾ TỈNH QUẢNG TRỊ

 

TT

Tên dự án

Quy mô đầu tư dự kiến

 

Vốn đầu tư dự kiến (tỷ đồng)

 

 

Mục tiêu

 

Diện tích (ha)

Căn cứ lập dự án

Hình thức đầu tư

Địa điểm

I

Lĩnh vực: Công nghiệp điện – năng lượng

1

 

Nhà máy sản xuất linh kiện, thiết bị năng lượng mới và năng lượng tái tạo

 

 

10.000 đến 100.000 tấn sp/ 1 năm

115- 920

Sản xuất và cung ứng cho thị trường trong nước và quốc tế máy móc, thiết bị, linh kiện cho ngành năng lượng tái tạo, hướng đến giảm dần việc sử dụng các nhiên liệu hóa thạch và bảo vệ môi trường

 

 

Do nhu cầu đầu tư của Nhà đầu tư đề xuất

Các Quyết định phê duyệt Quy hoạch do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt

100% vốn nhà đầu tư

 

(1) Khu vực khu công nghiệp đa ngành – Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, (2) Khu công nghiệp Quảng Trị (Vsip), (3) Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá

II

Lĩnh vực Sản xuất – Chế biến nông nghiệp

1

Nhà máy sản xuất nguyên liệu và chế biến thức ăn chăn nuôi, gia súc, gia cầm

10.000 tấn sản phẩm/1 năm

115 – 345

Thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh nông sản

Do nhu cầu đầu tư của Nhà đầu tư đề xuất

Các Quyết định phê duyệt Quy hoạch do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt

 

 

100% vốn nhà đầu tư

 

 

(1) Khu vực khu công nghiệp đa ngành – Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, (2) Khu công nghiệp Quảng Trị (Vsip), (3) Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá

2

Nhà máy chế biến thực phẩm nông sản

10.000 tấn sản phẩm/1 năm

115-230

III

Lĩnh vực: Sản xuất, chế biến công nghiệp

1

 

Nhà máy chế biến gỗ công nghiệp, sản xuất chế biến các sản phẩm từ gỗ

20.000 đến 50.000 m3/ 1 năm

1.150-2.300

Phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo trên địa bàn tỉnh là cơ hội để thu hút các dự án lớn có tính lan tỏa vào đầu tư, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm và đóng góp ngân sách

 

 

 

 

Do nhu cầu đầu tư của Nhà đầu tư đề xuất

Các Quyết định phê duyệt Quy hoạch do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt

100% vốn nhà đầu tư

 


(1) Khu vực khu công nghiệp đa ngành – Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, (2) Khu công nghiệp Quảng Trị (Vsip), (3) Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá

 

2

Nhà máy chế tạo, lắp ráp thiết bị, động cơ ôtô, xe máy, máy nông nghiệp; chế tạo, lắp ráp các thiết bị linh kiện điện tử, các sản phẩm công nghiệp phụ trợ

Thiết bị, đông cơ ôtô, xe máy, linh kiện điện tử,máy nông nghiệp, các sản phẩm công nghiệp phụ trợ: 200.000 sản phẩm/1 năm

115-1.150

V

Lĩnh vực: Dịch vụ - Giáo dục – y tế và Du lịch

1

Khu du lịch , nghỉ dưỡng sinh thái,

Khác sạn, khu nghỉ dưỡng, 200-300 phòng ở

500-700

Du lịch dịch vụ là một ngành kinh tế tổng hợp, tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao phát triển bền vững mang tới sự hài hòa giữa kinh tế - xã hội và môi trường

Do nhu cầu đầu tư của Nhà đầu tư đề xuất

 

 

Các Quyết định phê duyệt Quy hoạch do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt

100% vốn nhà đầu tư

(1) Khu vực khu công nghiệp đa ngành – Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, (2) Khu công nghiệp Quảng Trị (Vsip), (3) Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá

 

 

 


DANH MỤC DỰ ÁN ƯU TIÊN THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG TRỊ

 

STT

Vị trí

Tổng quan

Lĩnh vực kêu gọi

Diện tích

Quy hoạch loại đất

Tổng mức đề xuất

Ghi chú

I. Các Vị trí đất sạch/ đã được GPMB

1

KCN Quán Ngang - xã Gio Quang, Gio Châu, huyện Gio Linh

KCN Quán Ngang có tổng diện tích đất quy hoạch: 318,13ha; Cách trung tâm thành phố Đông Hà 12km; Cách cảng Cửa Việt 15km, cảng Đà Nẵng 182km; Cách ga đường sắt Hà Thanh 2km; Nằm sát cạnh Sân bay Quảng Trị đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục đầu tư, xây dựng.

Nhà máy cơ khí, chế tạo máy và sản xuất kim loại

7ha

Đất công nghiệp cơ khí, chế tạo máy và sản xuất kim loại

150 tỷ đồng

Là KCN của Nhà nước; Đã được đầu tư HTKT và sẵn sàng mặt bằng sạch thực hiện dự án

2

Nhà máy chế biến nông sản, thực phẩm

1,9ha

Nông sản, thực phẩm

80 tỷ đồng

3

Nhà máy cơ khí, chế tạo máy và sản xuất kim loại

1,5ha

Cơ khí kim loại

60 tỷ đồng

4

KCN Tân Thành thuộc Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo

KCN Tân Thành có tổng diện tích đất quy hoạch: 42.6ha; Nằm sát tuyến Quốc lộ 9 trên hành lang kinh tế Đông - Tây; Cách Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo 5km

Nhà máy chế biến các sản phẩm chế biến từ cao su

5ha

Các sản phẩm chế biến từ cao su

 

200 tỷ đồng

Là KCN của Nhà nước; Đã được đầu tư HTKT và sẵn sàng mặt bằng sạch thực hiện dự án

5

Nhà máy sản xuất cấu kiện vật liệu xây dựng

1,95ha

Vật liêu xây dựng

80 tỷ đồng

6

Nhà máy chế biến nông sản

 

4,15 ha

Chế biến nông sản

 

100 tỷ đồng

7

 

Chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư tại các KCN, KKT

1. Khu Công nghiệp Nam Đông Hà:

a) Thuế thu nhập doanh nghiệp:

Được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 17% trong thời gian 10 năm, thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu từ dự án đầu tư mới.

Được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 02 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 04 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới. Thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế, trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mới thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.

b) Ưu đãi về tiền thuê đất:

+ Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản (tối đa không quá 3 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất);

+ Miễn tiền thuê đất 07 năm sau thời gian được miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản;

+ Đối với dự án thuộc danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư: Miễn tiền thuê đất 11 năm sau thời gian được miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản

+ Đối với dự án thuộc danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư: Miễn tiền thuê đất 15 năm sau thời gian được miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản.

c) Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:

Được miễn thuế nhập khẩu để tạo tài sản cố định, bao gồm:

- Máy móc, thiết bị; linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị;

- Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án;

- Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.

d). Hỗ trợ về đào tạo nghề:

Những dự án sử dụng từ 50 lao động; hoặc từ 30 lao động nữ; hoặc lao động là người dân tộc thiểu số được tuyển dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội, sẽ được ngân sách tỉnh hỗ trợ chi phí đào tạo 1 lần với mức 1.000.000 đồng/01 lao động đối với loại hình đào tạo nghề sơ cấp và 3.000.000 đồng/01 lao động đối với loại hình đào tạo nghề trung cấp hoặc lao động sử dụng công nghệ kỹ thuật cao trở lên.

2. Khu Công nghiệp Quán Ngang:

a) Thuế thu nhập doanh nghiệp:

Được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 17% trong thời gian 10 năm, thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu từ dự án đầu tư mới.

Được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 02 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 04 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới. Thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế, trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mới thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.

b) Ưu đãi về tiền thuê đất:

+ Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản (tối đa không quá 3 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất);

+ Miễn tiền thuê đất 07 năm sau thời gian được miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản;

+ Đối với dự án thuộc danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư: Miễn tiền thuê đất 11 năm sau thời gian được miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản

+ Đối với dự án thuộc danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư: Miễn tiền thuê đất 15 năm sau thời gian được miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản.

c) Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:

Được miễn thuế nhập khẩu để tạo tài sản cố định, bao gồm:

- Máy móc, thiết bị; linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị;

- Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án;

- Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.

d) Hỗ trợ về đào tạo nghề:

Những dự án sử dụng từ 50 lao động; hoặc từ 30 lao động nữ; hoặc lao động là người dân tộc thiểu số được tuyển dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội, sẽ được ngân sách tỉnh hỗ trợ chi phí đào tạo 1 lần với mức 1.000.000 đồng/01 lao động đối với loại hình đào tạo nghề sơ cấp và 3.000.000 đồng/01 lao động đối với loại hình đào tạo nghề trung cấp hoặc lao động sử dụng công nghệ kỹ thuật cao trở lên

3. Khu Công nghiệp Tây bắc Hồ Xá:

a) Thuế thu nhập doanh nghiệp:

Được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 17% trong thời gian 10 năm, thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu từ dự án đầu tư mới.

Được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 02 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 04 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới. Thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế, trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mới thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.

b) Ưu đãi về tiền thuê đất:

+ Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản (tối đa không quá 3 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất);

+ Miễn tiền thuê đất 07 năm sau thời gian được miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản;

+ Đối với dự án thuộc danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư: Miễn tiền thuê đất 11 năm sau thời gian được miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản

+ Đối với dự án thuộc danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư: Miễn tiền thuê đất 15 năm sau thời gian được miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản.

c) Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:

Được miễn thuế nhập khẩu để tạo tài sản cố định, bao gồm:

- Máy móc, thiết bị; linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị;

- Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án;

- Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.

d) Hỗ trợ về đào tạo nghề:

Những dự án sử dụng từ 50 lao động; hoặc từ 30 lao động nữ; hoặc lao động là người dân tộc thiểu số được tuyển dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội, sẽ được ngân sách tỉnh hỗ trợ chi phí đào tạo 1 lần với mức 1.000.000 đồng/01 lao động đối với loại hình đào tạo nghề sơ cấp và 3.000.000 đồng/01 lao động đối với loại hình đào tạo nghề trung cấp hoặc lao động sử dụng công nghệ kỹ thuật cao trở lên

4. Khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo:

a) Thuế thu nhập doanh nghiệp:

Được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong thời gian 15 năm, thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu từ dự án đầu tư mới.

Được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới. Thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế, trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mới thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.

b) Ưu đãi về tiền thuê đất:

- Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản nhưng tối đa không quá 3 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Miễn tiền thuê đất 15 năm sau thời gian miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản đối với dự án không thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

- Miễn tiền thuê đất 19 năm sau thời gian miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

- Miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời hạn thuê đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh lực đặc biệt ưu đãi đầu tư (bao gồm cả dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng trong Khu kinh tế).

c) Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:

Được miễn thuế nhập khẩu để tạo tài sản cố định, bao gồm:

- Máy móc, thiết bị; linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị;

- Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án;

- Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.

d) Thuế thu nhập cá nhân

Giảm 50% thuế thu nhập đối với người có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập, kể cả người Việt Nam và người nước ngoài làm việc tại khu kinh tế.

e) Hỗ trợ về đào tạo nghề:

Những dự án sử dụng từ 50 lao động; hoặc từ 30 lao động nữ; hoặc lao động là người dân tộc thiểu số được tuyển dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội, sẽ được ngân sách tỉnh hỗ trợ chi phí đào tạo 1 lần với mức 1.000.000 đồng/01 lao động đối với loại hình đào tạo nghề sơ cấp và 3.000.000 đồng/01 lao động đối với loại hình đào tạo nghề trung cấp hoặc lao động sử dụng công nghệ kỹ thuật cao trở lên

5. Khu Kinh tế Đông Nam:

a) Thuế thu nhập doanh nghiệp:

Được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong thời gian 15 năm, thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu từ dự án đầu tư mới.

Được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới. Thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế, trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mới thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.

b) Ưu đãi về tiền thuê đất:

- Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản nhưng tối đa không quá 3 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Miễn tiền thuê đất 13 năm sau thời gian miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản đối với dự án không thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

- Miễn tiền thuê đất 15 năm sau thời gian miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản đối với dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng trong Khu kinh tế.

- Miễn tiền thuê đất 17 năm sau thời gian miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

- Miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời hạn thuê đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư (trừ dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng trong Khu kinh tế).

c) Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:

Được miễn thuế nhập khẩu để tạo tài sản cố định, bao gồm:

- Máy móc, thiết bị; linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị;

- Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án;

- Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.

d) Thuế thu nhập cá nhân

Giảm 50% thuế thu nhập đối với người có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập, kể cả người Việt Nam và người nước ngoài làm việc tại khu kinh tế.

e) Hỗ trợ về đào tạo nghề:

Những dự án sử dụng từ 50 lao động; hoặc từ 30 lao động nữ; hoặc lao động là người dân tộc thiểu số được tuyển dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội, sẽ được ngân sách tỉnh hỗ trợ chi phí đào tạo 1 lần với mức 1.000.000 đồng/01 lao động đối với loại hình đào tạo nghề sơ cấp và 3.000.000 đồng/01 lao động đối với loại hình đào tạo nghề trung cấp hoặc lao động sử dụng công nghệ kỹ thuật cao trở lên.

Giới thiệu tổng quan về các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (đến năm 2023)

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 05 khu công nghiệp là: Khu công nghiệp Nam Đông Hà, Khu công nghiệp Quán Ngang, Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá, Khu công nghiệp Đa Ngành Triệu Phú và Khu công nghiệp Quảng Trị và 02 khu kinh tế là: Khu Kinh tế – Thương mại đặc biệt Lao Bảo và Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị. Đây là một trong số ít các địa phương vừa có khu kinh tế cửa khẩu trên đất liền và khu kinh tế biển.

1.1 Tên: Khu Công nghiệp Nam Đông Hà

Địa điểm: TP Đông Hà

Diện tích: 98,75ha

Đã được đầu tư Cơ Sở hạ tầng:

- Hệ thống giao thông nội bộ KCN: Đường trục chính KCN (Số làn và bề rộng mặt đường): Đường 2 làn, mặt đường mỗi làn rộng 11,25m; Đường nội bộ KCN: Gồm 3 Tuyến (2 tuyến mặt đường rộng 11,25m, 1 tuyến mặt đường rộng 7,5m).

- Đã đầu tư xây dựng hệ thống cấp điện, cấp nước đến chân hàng rào nhà máy:

- Cấp điện lấy từ trạm biến áp khu vực 110/22kv đặt tại KCN có công suất 25MVA để cấp điện cho KCN.

- Cấp nước: Lấy từ nhà máy nước Đông Hà, công suất cấp nước giai đoạn 1 là 5.000m3 /ngày, đêm.

Tỷ lệ lấp đầy: 90.64%

Lĩnh vực, ngành nghề hoạt động và : Sản xuất vật liệu xây dựng; công nghiệp dệt, giày da, may mặc và hàng thủ công mỹ nghệ, công nghiệp cơ khí, lắp ráp điện, điện tử, công nghiệp chế biến…

Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

1.2. Tên: Khu Công nghiệp Quán Ngang 

Địa điểm: Huyện Gio Linh

Diện tích: 318,13 ha

Đã được đầu tư Cơ Sở hạ tầng:

- Hệ thống cấp điện đã hoàn thành. Mạng lưới điện 110 KV đảm bảo cung cấp đủ nguồn điện cho hoạt động của các nhà máy.

- Hệ thống cấp nước: được cung cấp bởi Nhà máy Nước huyện Gio Linh với công suất 15.000m3/ngày đêm, đảm bảo cung cấp đủ nguồn nước cho hoạt động của các nhà máy.

- Hệ thống xử lý nước thải, chất thải: Hệ thống xử lý nước thải tập trung toàn KCN đang triển khai xây dựng.

- Giao thông nội bộ: Hệ thống đường giao thông nội bộ trong KCN cơ bản đã hoàn thành.

Tỷ lệ lấp đầy: 80,23%

Lĩnh vực, ngành nghề hoạt động: Sản xuất, lắp ráp máy otô, sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí, lắp ráp điện tử, dệt may, giày da, chế biến nông lâm sản, thủy hải sản, rượu bia, nước giải khát…

Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

1.3. Tên: Khu Công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá

Địa điểm: Huyện Vĩnh Linh

Diện tích: 339ha – Đang triển khai thủ tục đầu tư và xây dựng

Tỷ lệ lấp đầy: 0%

Lĩnh vực, ngành nghề hoạt động:

Nguồn vốn: 100% vốn nhà đầu tư

1.4. Khu Công nghiệp Quảng Trị

Địa điểm: Huyện Hải Lăng

Diện tích: 497ha – Đang triển khai thủ tục đầu tư và xây dựng

Tỷ lệ lấp đầy: 0%

Nguồn vốn: 100% vốn nhà đầu tư

1.5. Khu Công nghiệp đa ngành Triệu Phú (Thuộc Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị)

Địa điểm: Huyện Triệu Phong

Diện tích: 528,97ha – Đang triển khai thủ tục đầu tư và xây dựng

Tỷ lệ lấp đầy:0%

Nguồn vốn: 100% vốn nhà đầu tư

Lĩnh vực, ngành nghề hoạt động: Khu Công nghiệp tổng hợp đa ngành, ưu tiên sản xuất - chế biến thực phẩm, đồ uống, cơ khí, chế tạo máy và sản xuất kim loại, điện tử, công nghiệp phần cứng, dệt may, da giày, sản xuất và phân phối điện sản xuất vật liệu xây dựng và sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác.

Nguồn vốn: 100 vốn nhà đầu tư

Lĩnh vực kêu gọi thu hút đầu tư vào các KCN,KKT

Lĩnh vực kêu gọi thu hút đầu tư vào các KCN,KKT

(Có danh mục kèm theo) 

Danh mục dự án đầu tư tại các KCN, KKT

Danh mục các dự án đàu tư tại các KCN, KKT
(có danh mục kèm theo)

Tình hình sản xuất kinh doanh, thu nộp ngân sách của các doanh nghiệp tại KCN,KKT năm 2021

Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid 19 kéo dài, nhưng với sự quan tâm đôn đốc, hỗ trợ của UBND tỉnh, BQL Khu kinh tế tỉnh và các Sở ngành địa phương liên quan và sự nổ lực phấn đấu vượt qua khó khăn của các doanh nghiệp, tình hình hoạt động, sản xuất của các doanh nghiệp hoạt động đầu tư trong KCN, KKT đã có dấu hiệu phục hồi, ít bị đứt gãy chuỗi sản xuất. Tổng doanh thu năm 2021 đạt 5.200 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2020 (4.500 tỷ đồng); nộp ngân sách 490 tỷ đồng, tăng 40% so với năm 2020 (350 tỷ đồng)

Phản ánh mới

Phản ánh bình thường

Đề nghị làm rõ việc thu vé xe

Đề nghị làm rõ việc thu vé gửi xe tại chợ Đông Hà niêm yết là 2000đ/ xe nhưng lại thu 3000đ/xe

27/02/2024 16:15

Tỉnh Quảng Trị
Phản ánh bình thường

Vạch sơn bị mờ gây khó khăn cho nguời tham gia giao thông

Hiện nay hệ thống xử lý Camera phạt nguội tại nút giao thông đường Hùng Vương - Lê Duẩn (QL1A), thị trấn Hồ Xá, Vĩnh Linh đã chính thức đi vào hoạt động. Tuy nhiên, vạch kẻ sơn điểm dừng đèn tín hiệu giao thông bị phai mờ không còn nhìn thấy, vì vậy gây khó khăn, gây hiểm lầm cho các phương tiên giao thông khi không xác định được điểm dừng. Dẫn đến nguy cơ bị phạt nguội lỗi không chấp hành tín hiệu giao thông hoặc lỗi đè vật giao thông. Đề nghị quý chức năng xem xét, khắc phục sớm bất cập này

27/02/2024 15:46

TT. Hồ Xá, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
Phản ánh khẩn

Đề xuất mở lại các dịch vụ vui chơi cho trẻ em tại công viên Fidel

Kính gửi cơ quan tiếp nhận phản ánh! Theo tôi được thấy trước đây khu vực công viên Fidel các cháu được vui chơi ở khu vực sảnh các trò như chơi xe otô điều khiển trong khuôn viên sảnh công viên. Tuy nhiên về sau không biết vì lí do gì lại bị cấm. Khiến các cháu đến công viên chơi chỉ biết chen chúc chơi ở khu cầu trượt hoặc thuê xe lại chạy ngoài khu vực đường có các phương tiện giao thông nguy hiểm. Tôi thiết nghĩ công viên của thành phố, sảnh công viên có thể cho triển khai lại dịch vụ cho thuê xe điều khiển để các cháu có thêm thú vui chơi và công viên thêm đông vui. Xung quanh tôi thấy đã có rào chắn thì các phương tiện xe máy sẽ không thể vào khu vực này nữa nên sẽ an toàn. Khu vực này cũng được áp dụng như sảnh trung tâm văn hóa tỉnh chứ sao lại cấm ạ? Đây cũng là một việc có thể kích cầu hoạt động kinh doanh góp phần phát triển kinh tế cho người dân cũng như thành phố, ngoài ra thêm địa điểm cho các cháu giải lao vui chơi sau các giờ học tập. Vậy tôi xin đề xuất cho phép triển khai lại dịch vụ cho thuê xe vui chơi cho các cháu nhỏ tại sảnh công viên Fidel. Trân trọng!

24/02/2024 14:01

Tỉnh Quảng Trị
Phản ánh khẩn

Cắm biển báo gây mất an toàn

Kính gửi: UBND Phường Đông Lễ; Phòng Quản lý Đô thị Thành phố Đông Hà Trước hết, chúng tôi xin cám ơn UBND Phường Đông Lễ đã giải quyết một phần nội dung phản ánh của chúng tôi về việc lấn chiếm vỉa hè và lòng đường tại Kiệt 21 Nguyễn Cảnh Chân, TP Đông Hà. Ngày 6/10/2024, bó vỉa bồn gốc cây lội đã được phá dỡ. Tuy nhiên, nội dung phản ánh cắm biển tên Kiệt 21 không đúng vị trí quy định nên đã lấn chiếm lòng đường từ 1-1,5m, đồng thời bo vỉa hè lấn chiếm lòng đường 1,5m và có cao độ cao hơn so với mặt đường 15cm đã cản trở giao thông cho người dân khi tham gia giao thông tại Kiệt 21 đến nay vẫn chưa được Quý cơ quan giải quyết. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục phản ánh và kính đề nghị Quý cơ quan quan tâm xử lý. Xin gửi kèm theo phản ánh các hình ảnh.

24/02/2024 14:00

Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Phản ánh bình thường

Xe điện trẻ em hoạt động gây mất an toàn

Xe điện trẻ em tự chế điều khiển ở khu vực sân Quảng trường Giải phóng đối diện Tháp chuông Thành Cổ Quảng Trị gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ, cũng như người dân tham gia sinh hoạt chung ở đây. Trước khi có sự việc đáng tiếc xảy ra kính mong các cơ quan chức năng có giải pháp xử lý những hộ kinh doanh cho thuê các phương tiện này.

23/02/2024 07:41

Thị xã Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Xem thêm 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH

THỐNG KÊ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA PHẢN ÁNH

Thông tin tuyên truyền Xem thêm