Tìm kiếm

Thông tin về đấu giá QSD đất

Thông tin về đấu giá QSD đất

Đấu giá QSD đất ở 21 lô đất tại thành phố Đông Hà

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh thông báo bán đấu giá QSD đất 21 lô đất thuộc khu K20 dự án KĐT Nam Đông Hà 3, K11 khu đô thị Bắc sông Hiếu 1.

Công bố giá ngày 11/6/2023

Thông tin chi tiết xem file đính kèm: https://tinyurl.com/daugia110623

Đấu giá quyền sử dụng đất ở 30 lô đất tại thành phố Đông Hà đợt đấu ngày 10/6/2023

 

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị thông báo đấu giá quyền sử dụng ở đô thị tại thành phố Đông Hà của 30 lô đất còn lại sau đợt đấu giá ngày 13/5/2023. Tải thông báo, sơ đồ các lô đất theo địa chỉ https://tinyurl.com/daugia10062023  

MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ

- Từ 17/5/2023 đến 04/6/2023 Khách hàng mua và nộp tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung (16 Trần Nhật Duật, Đông Hà; điện thoại 0233.3565.379)

- Từ 05/6/2023 đến 07/6/2023 Khách hàng mua và nộp tại Ngân hàng HD Bank Quảng Trị (102 Quốc lộ 9, Đông Hà).

- Khách hàng nộp Hồ sơ đấu giá trực tiếp tại các địa điểm trên hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung (Công ty chỉ tiếp nhận các hồ sơ đến trước 17:00 ngày 17/5/2023).

NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC

- Mức nộp từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng tuỳ theo lô. Chi tiết xem cụ thể tại hồ sơ.

- Từ 07/6/2023 đến 09/6/2023 tại Ngân hàng HD Bank Quảng Trị (102 Quốc lộ 9, Đông Hà).

- Khách hàng nộp tiền vào tài khoản ngân hàng HD Bank số 345704077686866; Tên TK: Công ty Đấu giá hợp danh Miền Trung theo một trong các hình thức sau: (1) Nộp tiền mặt trực tiếp tại ngân hàng; (2) Nộp tiền vào tài khoản bằng uỷ nhiệm chi; (3) Nộp thông qua Internet banking (chi tiết xem tại hồ sơ đấu giá).

CÔNG BỐ GIÁ

Vào lúc 8:00 ngày 10/6/2023 Khách hàng đã nộp hồ sơ đấu giá đến tại Trụ sở Ngân hàng TMCP phát triển thành phố Hồ Chí Minh – CN Quảng Trị (trụ sở HD Bank). Địa chỉ: 102 Quốc lộ 9, Đông Hà để tham dự buổi công bố giá.

Đấu giá quyền sử dụng đất 37 lô đất tại thành phố Đông Hà

1. MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ

- Từ 14/4/2023 đến 14/5/2023 Khách hàng mua và nộp tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung (16 Trần Nhật Duật, Đông Hà; điện thoại 0233.3565.379)

- Từ 15/5/2023 đến 17/5/2023 Khách hàng mua và nộp tại Ngân hàng HD Bank Quảng Trị (102 Quốc lộ 9, Đông Hà).

- Khách hàng nộp Hồ sơ đấu giá trực tiếp tại các địa điểm trên hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung (Công ty chỉ tiếp nhận các hồ sơ đến trước 17:00 ngày 17/5/2023).

2. NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC

- Mức nộp từ 100 triệu đồng đến 400 triệu đồng tuỳ theo lô. Chi tiết xem cụ thể tại hồ sơ.

- Từ 17/5/2023 đến 19/5/2023 tại Ngân hàng HD Bank Quảng Trị (102 Quốc lộ 9, Đông Hà).

- Khách hàng nộp tiền vào tài khoản ngân hàng HD Bank số 345704077686866; Tên TK: Công ty Đấu giá hợp danh Miền Trung theo một trong các hình thức sau: (1) Nộp tiền mặt trực tiếp tại ngân hàng; (2) Nộp tiền vào tài khoản bằng uỷ nhiệm chi; (3) Nộp thông qua Internet banking (chi tiết xem tại hồ sơ đấu giá).

3. CÔNG BỐ GIÁ

Vào lúc 8:00 ngày 20/5/2023 Khách hàng đã nộp hồ sơ đấu giá đến tại Trụ sở Ngân hàng TMCP phát triển thành phố Hồ Chí Minh – CN Quảng Trị (trụ sở HD Bank). Địa chỉ: 102 Quốc lộ 9, Đông Hà để tham dự buổi công bố giá.

Thông báo đấu giá QSD đất 39 lô đất tại Nam Đông Hà và Bắc sông Hiếu

 

TÀI SẢN ĐẤU GIÁ: Quyền sử dụng đất ở đô thị của 39 lô đất tại thành phố Đông Hà; giá khởi điểm từ 1,2 tỷ đồng. Chi tiết xem cụ thể tại hồ sơ. Tải, em sơ đồ chi tiết tại địa chỉ: https://tinyurl.com/daugia1352052023

MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ

- Từ 12/4/2023 đến 07/5/2023 Khách hàng mua và nộp tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung (16 Trần Nhật Duật, Đông Hà; điện thoại 0233.3565.379)

- Từ 08/5/2023 đến 10/5/2023 Khách hàng mua và nộp tại Ngân hàng HD Bank Quảng Trị (102 Quốc lộ 9, Đông Hà).

- Khách hàng nộp Hồ sơ đấu giá trực tiếp tại các địa điểm trên hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung (Công ty chỉ tiếp nhận các hồ sơ đến trước 17:00 ngày 10/5/2023).

NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC

- Mức nộp từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng tuỳ theo lô. Chi tiết xem cụ thể tại hồ sơ.

- Từ 08/5/2023 đến 10/5/2023 tại Ngân hàng HD Bank Quảng Trị (102 Quốc lộ 9, Đông Hà).

- Khách hàng nộp tiền vào tài khoản ngân hàng HD Bank số 345704077686866; Tên TK: Công ty Đấu giá hợp danh Miền Trung theo một trong các hình thức sau: (1) Nộp tiền mặt trực tiếp tại ngân hàng; (2) Nộp tiền vào tài khoản bằng uỷ nhiệm chi; (3) Nộp thông qua Internet banking (chi tiết xem tại hồ sơ đấu giá).

CÔNG BỐ GIÁ

 

Vào lúc 8:00 ngày 13/5/2023 Khách hàng đã nộp hồ sơ đấu giá đến tại Trụ sở Ngân hàng TMCP phát triển thành phố Hồ Chí Minh – CN Quảng Trị (trụ sở HD Bank). Địa chỉ: 102 Quốc lộ 9, Đông Hà để tham dự buổi công bố giá.

 

09 Lê Quý Đôn, Đông Hà, Quảng Trị.
Điện thoại liên hệ: 0233.3560.660/ Email: ttptquydatquangtri@gmail.com

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 76 lô đất thuộc các dự án

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 76 lô đất thuộc các dự án do Trung tâm quản lý:

Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung. MST 3200507473. Đường Trần Nhật Duật, Đông Hà

Điện thoại: 0233.3560.379 Trang thông tin điện tử: https://daugiahopdanhmientrung.vn/

Thời gian tổ chức đấu giá: Đợt 1 ngày 13/5/2023 gồm 39 lô; Đợt 2 ngày 20/5/2023 gồm 37 lô.

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đô thị của 76 lô đất thuộc dự án Khu đô thị phía Đông đường Thành Cổ (01 lô), Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3 (41 lô), Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 2 (03 lô), Xây dựng CSHT khu vực Bắc sông Hiếu (31 lô).

Tổng diện tích: 17.608,0m2; Tổng giá khởi điểm: 132.483.425.000 đồng.

Các tổ chức đấu giá quan tâm nộp hồ sơ đăng ký tại Phòng Kỹ thuật và Quản lý quỹ đất - Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn, Đông Hà, Quảng Trị. Thời gian nộp trong giờ hành chính kể từ ngày thông báo đến hết ngày 10/4/2023. Số lượng hồ sơ nộp: 03 bộ (01 bản chính và 02 bản chụp).

Chi tiết thông báo xem tài liệu đính kèm tại địa chỉ:  https://tinyurl.com/tblctcdg052023

Tiến độ đầu tư các khu vực trung tâm đô thị mới tại thành phố Đông Hà

Thực hiện chủ trương nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng của thành phố Đông Hà, góp phần hoàn thành các tiêu chí để Đông Hà đạt chuẩn đô thị loại II, UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch và thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại các khu vực trung tâm nhằm mang lại diện mạo mới cho thành phố. Trong giai đoạn 2004 đến nay, thành phố Đông Hà đã có nhiều thay đổi về đầu tư hạ tầng các khu đô thị mới, cải tạo hạ tầng các khu hiện hữu. Nhìn trên tổng thể có thể thấy thành phố đã hình thành được các khu trung tâm đô thị mới như: (i) Khu vực phía Bắc sông Hiếu với các dự án Khu đô thị Bắc sông Hiếu, khu dân cư đường Thanh Niên, … (ii) Khu vực Nam Đông Hà với các dự án Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 1, 2, 3; khu đô thị thương mại dịch vụ của Vingroup; khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà, … (iii) Khu vực Nam sông Hiếu với các dự án công viên Fidel, Khu đô thị phía Đông đường Thành Cổ, công viên Fidel, khu nhà ở thương mại công viên Fidel, khu dân cư hai bên đường Khoá Bảo, …

Nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhân dân thuận lợi nắm bắt thông tin các dự án đã và đang triẻn khai, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thông tin chi tiết như sau:

1. CÁC DỰ ÁN ĐÃ ĐƯA VÀO KHAI THÁC, SỬ DỤNG

KHU ĐÔ THỊ NAM ĐÔNG HÀ GIAI ĐOẠN 3

 • Quy mô quy hoạch: 68ha.
 • Quy mô dự án đang thực hiện: 68ha
 • Tổng mức đầu tư dự án: 334 tỷ đồng.
 • Địa điểm thực hiện dự án: Phường Đông Lương, thành phố Đông Hà.
 • Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2011 đến năm 2022. Dự án đã hoàn thiện hạ tầng giao thông, san nền, cây xanh, cấp và thoát nước đáp ứng nhu cầu sinh sống của người dân, hiện đã có nhiều hộ dân, tổ chức đã xây dựng. Xung quanh có các tiện ích đáp ứng nhu cầu của người dân như: Trường học các cấp, bệnh viện đa khoa tỉnh, công viên Hùng Vương (đang được đầu tư), … Khu đô thị này kết nối hoàn thiện với các khu dân cư trước dây như: Khu Nam quốc lộ 9D, khu Nam Đông Hà giai đoạn 2, khu đô thị mới Tân Vĩnh và khu đô thị sinh thái; đã đấu giá thành công 93,16% tổng diện tích đất ở của dự án và tiếp tục tổ chức đấu giá từ tháng 4/2023.

2. CÔNG VIÊN FIDEL CASTRO

 • Quy mô quy hoạch: 12,27ha.
 • Quy mô dự án đang thực hiện: 12,27ha.
 • Tổng mức đầu tư dự án: 138 tỷ đồng
 • Địa điểm thực hiện dự án: Phường 1 và phường 3, thành phố Đông Hà
 • Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2016 đến năm 2018. Công viên đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2018, nay trở thành địa điểm thu hút các sự kiện lớn của tỉnh, phát huy tốt hiệu quả đầu tư. Công viên đã trở thành địa điểm ưa thích của người dân đến vui chơi, rèn luyện thể dục thể thao, tổ chức các sự kiện. Xung quanh công viên hiện các căn nhà phố, biệt thự thuộc dự án nhà ở thương mại cũng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 1 phần, góp phần hoàn thiện cảnh quan của khu vực; đã đấu giá thành công 99,12% đất ở thuộc dự án và hiện chỉ còn 01 lô duy nhất mặt tiền đường Trần Hưng Đạo và sẽ tổ chức đấu giá từ tháng 6/2023.

KHU ĐÔ THỊ PHÍA ĐÔNG ĐƯỜNG THÀNH CỔ

 • Quy mô quy hoạch: 5,84ha.
 • Quy mô dự án đang thực hiện: 5,43ha
 • Tổng mức đầu tư dự án: 56,1 tỷ đồng.
 • Địa điểm thực hiện dự án: Phường 3, thành phố Đông Hà
 • Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2017 đến năm 2021. Dự án đã hoàn thanh đưa vào sử dụng năm 2020. Dự án có vị trí đắc địa ngay trung tâm thành phố, kết nối liên thông với các khu chức năng xung quanh như: Công viên Fidel, chợ phường 3, trường học các cấp trở thành khu trung tâm sinh hoạt cộng đồng; đã đấu giá thành công 74,26% đất ở và tiếp tục tổ chức đấu giá từ tháng 4/2023.

KHU ĐÔ THỊ BẮC SÔNG HIẾU GIAI ĐOẠN 1

 • Quy mô quy hoạch: 29,53ha.
 • Quy mô dự án đang thực hiện: 29,53ha
 • Tổng mức đầu tư dự án: 252 tỷ đồng
 • Địa điểm thực hiện dự án: Phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà.
 • Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2016 đến năm 2022. Dự án cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng. Khu đô thị hiện có cơ sở hạ tầng được ngầm hoá hoàn toàn; hoàn thiện vỉa hè, cây xanh, kết nối liên thông với khu vực trung tâm thành phố qua cầu dây văng sông Hiếu; đã đấu giá thành công 36,29% đất ở và sẽ tiếp tục tổ chức đấu giá từ tháng 4/2023. Tại dự án hiện đang để dành quỹ đất 19.000m2 gồm đất ở và đất thương mại dịch vụ để đấu giá cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở thương mại.

2. CÁC DỰ ÁN ĐANG THỰC HIỆN ĐẦU TƯ

KHU ĐÔ THỊ BẮC SÔNG HIẾU GIAI ĐOẠN 2

 • Quy mô quy hoạch: 100ha.
 • Quy mô dự án đang thực hiện: 41,96ha
 • Tổng mức đầu tư dự án: 443,5 tỷ đồng.
 • Địa điểm thực hiện dự án: Phường Đông Giang và Đông Thanh, thành phố Đông Hà.
 • Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2020 đến năm 2025. Dự án đang giai đoạn thi công xây dựng. Dự án này kết nối liên thông với quốc lộ 9 đoạn quốc lộ 1A về Biển Cửa Việt và kết nối liên thông với khu Bắc sông hiếu giai đoạn 1 qua trục Nguyễn Văn Linh 47m, đường Phạm Ngũ Lão 15m. Dự án hoàn thành sẽ hoàn thiện các khu đô thị khu vực Bắc sông Hiếu, hình thành khu trung tâm dân cư mới ở phía Bắc thành phố kết nối liên thông qua trung tâm thành phố bằng cầu dây văng; kết nối liên thông với các trục quốc lộ 1A, quốc lộ 9 về biển Cửa Việt.

KHU ĐÔ THỊ TÂN VĨNH

 • Quy mô quy hoạch: 18,07ha.
 • Quy mô dự án đang thực hiện: 18,07ha
 • Tổng mức đầu tư dự án: 60,8 tỷ đồng.
 • Địa điểm thực hiện dự án: Phường Đông Lương, thành phố Đông Hà.
 • Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2023 đến năm 2025. Dự án đang giai đoạn thi công xây dựng. Dự kiến bắt đầu đấu giá quyền sử dụng đất ở năm 2024. Dự án kết nối liên thông với các khu đô thị hiện hữu, đặc biệt sở hữu các vị trí đất tiếp giáp với hồ nước công viên.

KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI NAM ĐÔNG HÀ

 • Quy mô quy hoạch: 94,10 ha.
 • Quy mô dự án đang thực hiện: 61,99 ha.
 • Tổng mức đầu tư dự án: 546,7 tỷ đồng.
 • Địa điểm thực hiện dự án: Phường Đông Lương, thành phố Đông Hà.
 • Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2023 đến năm 2026. Hiện đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Dự kiến khởi công xây dựng vào năm 2024. Dự án hoàn thành sẽ hoàn thiện khu vực đô thị phía Nam thành phố, hoàn thiện khu trung tâm đô thị mới Nam Đông Hà. Dự án sở hữu công viên sinh thái, công viên cây xanh lớn nhất trong khu vực; gần sông Lai Phước; hứa hẹn là khu đô thị xứng đáng với tên gọi Khu đô thị sinh thái.

CÔNG VIÊN HÙNG VƯƠNG

 • Quy mô quy hoạch: 5,0ha.
 • Quy mô dự án đang thực hiện: 5,0ha.
 • Tổng mức đầu tư dự án: 18,0 tỷ đồng
 • Địa điểm thực hiện dự án: Phường Đông Lương, thành phố Đông Hà
 • Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2024 đến năm 2025. Hiện nay đang lập dự án đầu tư, dự kiến trình phê duyệt dự án trong năm 2023 và khởi công xây dựng năm 2024. Dự án này góp phần hoàn thiện các khu chức năng của khu vực trung tâm đô thị phía Nam Đông Hà.

LÁT VỈA HÈ KHU ĐÔ THỊ NAM ĐÔNG HÀ GIAI ĐOẠN 1

 • Quy mô quy hoạch: 26 ha.
 • Quy mô dự án đang thực hiện: 19,59 ha
 • Tổng mức đầu tư dự án: 23,6 tỷ đồng.
 • Địa điểm thực hiện dự án: Phường Đông Lương, thành phố Đông Hà.
 • Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2023 đến năm 2025. Hiện nay đang lập dự án đầu tư, dự kiến trình phê duyệt dự án và khởi công trong năm 2023.

 XÂY DỰNG CHỈNH TRANG, HOÀN THIỆN ĐỒNG BỘ CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU ĐÔ THỊ NAM ĐÔNG HÀ GIAI ĐOẠN 2

 • Quy mô quy hoạch (Phạm vi dự án): 5,50 ha
 • Quy mô dự án đang thực hiện: 5,50 ha
 • Tổng mức đầu tư dự án: 38,7 tỷ đồng.
 • Địa điểm thực hiện dự án: Phường Đông Lương, thành phố Đông Hà.
 • Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2023 đến năm 2025. Hiện đang lập dự án đầu tư, dự kiến trình phê duyệt dự án và khởi công trong năm 2023.

3. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Hiện nay, Trung tâm đang hoàn thiện các thủ tục để tổ chức đấu giá 83 lô đất với diện tích từ 140m2, giá khởi điểm từ 1,14 tỷ đồng thuộc các dự án Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 2, giai đoạn 3, khu đô thị Đông đường Thành Cổ và khu đô thị Bắc sông Hiếu 1; thời gian dự kiến đấu giá vào đầu tháng 5 năm 2023. Quý khách hàng, nhà đầu tư quan tâm có thể liên hệ qua địa chỉ dưới đây để được cung cấp thông tin.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

Địa chỉ: số 09 đường Lê Quý Đôn, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Điện thoại 0233.3560.660 Email: ttptquydatquangtri@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/quydatquangtri

Web: http://ttptquydatquangtri.vn/ hoặc quét mã

Thông báo đấu giá 30 lô đất tại Đông Hà

Quyền sử dụng đất ở đô thị. Số lượng 30 lô đất tại thành phố Đông Hà, giá khởi điểm từ 1,7 tỷ đồng đến 5,6 tỷ đồng. Chi tiết xem cụ thể tại hồ sơ.

Tải sơ đồ các lô đất: https://tinyurl.com/daugia08012023

MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ

- Từ 19/12/2022 đến 03/01/2023 Tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung (16 Trần Nhật Duật, Đông Hà; điện thoại 0233.3565.379)

- Từ 04/01/2023 đến 05/01/2023 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị (236 Hùng Vương, Đông Hà).

- Khách hàng nộp Hồ sơ đấu giá trực tiếp tại các địa điểm trên hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung (Công ty chỉ tiếp nhận các hồ sơ đến trước 17:00 ngày 05/01/2023).

NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC

- Mức nộp từ 200 triệu đồng đến 600 triệu đồng tuỳ theo lô. Chi tiết xem cụ thể tại hồ sơ.

- Từ 04/01/2023 đến 06/01/2023 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị (236 Hùng Vương, Đông Hà).

- Khách hàng nộp tiền vào tài khoản ngân hàng Vietinbank số 118000089401; Tên TK: Công ty Đấu giá hợp danh Miền Trung theo một trong các hình thức sau: (1) Nộp tiền mặt trực tiếp tại ngân hàng; (2) Nộp tiền vào tài khoản bằng uỷ nhiệm chi; (3) Nộp thông qua Internet banking (chi tiết xem tại hồ sơ đấu giá).

CÔNG BỐ GIÁ

Vào lúc 8:00 ngày 08/01/2023 Khách hàng đã nộp hồ sơ đấu giá đến tại Hội trường Khách sạn Đông Trường Sơn số 401A Km3 Quốc Lộ 9 TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá 30 lô đất thuộc các dự án do Trung tâm quản lý

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản với nội dung sau:

- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đô thị của 30 lô đất thuộc dự án Khu đô thị phía Đông đường Thành Cổ (07 lô), Công viên thành phố Đông Hà (01 lô), Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3 (14 lô), đường vành đai cứu hộ cứu nạn phía Tây thành phố Đông Hà (05), khu đô thị tái định cư Nam Đông Hà giai đoạn 1 (01 lô), Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 2 (02 lô); chi tiết xem Phụ lục 1 kèm theo Thông báo này.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị;

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Hạ tầng kỹ thuật hoàn thiện theo quy mô dự án, đủ điều kiện để sử dụng theo mục đích sử dụng đất.

1.     Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tổ chức đấu giá[1]:

Tổ chức đấu giá được đánh giá theo các tiêu chí quy định tại Bảng tiêu chí tại Phụ lục 2 kèm theo thông báo này.

 Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn là tổ chức có tổng số điểm cao nhất của tất cả các tiêu chí cộng lại. Trường hợp có từ hai tổ chức đấu giá tài sản trở lên có tổng số điểm cao nhất bằng nhau thì người có tài sản đấu giá xem xét, quyết định lựa chọn một trong các tổ chức đó.

          Các tình huống phát sinh trong quá trình đánh giá các tiêu chí sẻ được Trung tâm PTQĐ tỉnh đánh giá theo khoảng 4,5,6,7 Điều 5 Thông tư 02/2022/TTBTP ngày 08/2/2022.

2.     Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: Tổ chức đấu giá tài sản nộp hồ sơ trong giờ hành chính kể từ ngày thông báo đến hết ngày 16/12/2022.

- Địa điểm nộp: Phòng Kỹ thuật và Quản lý quỹ đất - Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn, Đông Hà, Quảng Trị.

- Số lượng hồ sơ nộp: 03 bộ (01 bản chính và 02 bản chụp)

- Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu còn thời hạn và Chứng minh nhân dân/căn cước công dân; không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn.

3.     Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

          Nội dung thông báo này được đăng tải trên trang thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản (https://dgts.moj.gov.vn/), trang thông tin điện tử: Sở TN&MT Quảng Trị (http://stnmt.quangtri.gov.vn/), Trung tâm PTQĐ tỉnh (http://ttptquydatquangtri.vn/) và niêm yết tại trụ sở Trung tâm PTQĐ tỉnh (09 Lê Quý Đôn, Đông Hà).

4.     Hồ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm kèm theo hồ sơ năng lực, kinh nghiệm của tổ chức đấu giá, đấu giá viên.

- Phương án tổ chức đấu giá khả thi, hiệu quả thuyết minh đầy đủ các nội dung của mục II Bảng tiêu chí đánh giá.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thông báo để các tổ chức đấu giá được biết và đăng ký.[1] Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016

 

Đấu giá quyền sử dụng đất ngày 10/12/2022 của 14 lô đất tại thành phố Đông Hà

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị thông báo đấu giá quyền sử dụng đất của 14 lô đất ngày 10/12/2022 tại thành phố Đông Hà như sau:

Tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng đất ở đô thị của 14 lô đất ở do Trung tâm quản lý. Cụ thể như sau:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

 

 

 

1. Thời gian địa điểm BÁN và NỘP (Tiếp nhận) hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

- Từ ngày 18/11/2022 đến ngày ngày 04/12/2022 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản.

- Các ngày 05/12 đến 07/11/2022 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị (số 236 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

2. Nộp tiền đặt trước:

Thời gian nộp: Từ ngày 07/12 đến 16h30’ ngày 09/12/2022 (trong giờ hành chính; Khách hàng có thể nộp trước thời gian trên vì lý do cá nhân).

Địa điểm nộp: Khách hàng nộp tiền đặt trước vào Số tài khoản: 125000015126 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị (Vietinbank) - CN Quảng Trị, Tên TK: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị.

Hình thức nộp: Khách hàng có thể lựa chọn 1 trong các hình thức sau: Nộp tiền mặt tại ngân hàng, nộp bằng uỷ nhiệm chi, nộp qua ứng dụng Mobil Banking trên điện thoại thông minh (xem hướng dẫn kèm theo hồ sơ đấu giá).

Mức nộp: Xem chi tiết tại danh sách tài sản đấu giá.

3. Công bố giá đấu:

Sau khi nộp hồ sơ đấu giá, vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 10/12/2022 đề nghị quý khách hàng đến tại Hội trường Khách sạn Đông Trường Sơn số 401A Km3 Quốc Lộ 9 TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị để tham gia buổi công bố giá.

Phản ánh mới

Phản ánh khẩn

Ô nhiễm chất thải từ cơ sở sửa xe máy

tại khu vực khu phố lao động thị trấn hồ xá, huyện vĩnh linh tĩnh quảng trị. có cơ sở sữa xem máy đã ko chấp hành xã thải chất nhờn nước thải bẩn ra ngoài làm ô nhiễm đã 20 năm nay. đây là quán thuê ko có số nhà chỉ nằm sát số nhà 307 lê duẫn khu phố lao động thị trấn hồ xá vĩnh linh quảng trị, đề nghị các cấp có thẫm quyền vào cuộc sử lý .

08/06/2023 15:53

Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Phản ánh bình thường

Vĩa hè bề bộn sau khi hoàn thành công trình

Vĩa hè đường Lý Thường Kiệt (trước nhà 172 LTK) thành phố Đông Hà sau khi đã hoàn thành, nay còn một vài đống vữa mà chưa thấy đơn vị thi công dọn, đã có trường hợp tai nạn xảy ra tại đây, hy vọng chính quyền sớm can thiệp để không xảy ra tai nạn tương tự

07/06/2023 09:05

Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Phản ánh khẩn

Bóng đèn bị hỏng đề nghị chính quyền sớm xử lý

Điện chiếu sáng đô thị tại đoạn đường Chu Văn An có 1 bóng đèn bị cháy không còn sáng nữa trong 3 tuần nay, Tôi đã gọi điện lên cán bộ phụ trách điện đô thị , tuy nhiên, cán bộ báo đang trình UBND thành phố Đông Hà, nhưng chưa có phản hối để cho phép sửa chữa. Kính đề nghị quý cơ quan quan tâm GẤP để thay thế bóng đèn sớm có ánh sáng đô thị trong khu dân cư để đảm bảo an ninh, trật tự. Xin cảm ơn.

02/06/2023 16:05

1 Chu Văn An, Phường Đông Lễ, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Phản ánh khẩn

Đền đường chiếu sáng hỏng

ngày 24/4/2023 tôi có gửi phản ánh hệ thống đèn chiếu sáng quanh hồ Nam Hào. nhưng đến nay 28/5/2023 vẫn chưa được xử lý. Mong được quan tâm và xử lý sớm.

02/06/2023 16:05

Phường 1, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Phản ánh bình thường

Cây xanh che khoách ánh sáng

ngã ba Lê Thánh Tông - Tuệ Tĩnh chưa được xây dựng hoàn thiện nên chỉ có 1/2 đường Tuệ Tĩnh đấu nối ra Lê Thánh Tông, đường hẹp, khuất tầm nhìn và thiếu ánh sáng đèn đường do bị cây che khuất nên đã xảy ra nhiều vụ va quẹt (tuần nào cũng có). đề nghị đơn vị quản lý có biện pháp khắc phục, trước hết là cắt tỉa cây (phượng) để ban đêm đi lại an toàn.

02/06/2023 16:04

Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Xem thêm 

Tin mới

15h30/07/6/2023 - TIN CẢNH BÁO LỐC, SÉT, MƯA ĐÁ KHU VỰC QUẢNG TRỊ

07/06/2023 15:46 22

16h00/06/6 - TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG, LỐC XOÁY VÀ GIÓ GIẬT MẠNH TRÊN BIỂN

06/06/2023 16:06 26

15h30/06/6 - TIN CẢNH BÁO DÔNG, TỐ, LỐC, SÉT, MƯA ĐÁ VÀ MƯA LỚN CỤC BỘ KHU VỰC QUẢNG TRỊ

06/06/2023 15:47 24

10h00/06/6 - TIN THỜI TIẾT NGUY HIỂM TRÊN BIỂN

06/06/2023 15:46 13

09h00/06/6/2023 - TIN CẢNH BÁO DÔNG, TỐ, LỐC, SÉT, MƯA ĐÁ VÀ MƯA LỚN CỤC BỘ KHU VỰC QUẢNG TRỊ

06/06/2023 15:45 14

Cấp dự báo cháy rừng từ ngày 05-06/6/2023

05/06/2023 14:08 27

14h00/02/6 - TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG KHU VỰC QUẢNG TRỊ

02/06/2023 14:22 45

Công khai báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Khu tái định cư thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị - Dự án thành phần đoạn Vạn Ninh – Cam Lộ thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025

02/06/2023 07:57 27

Công khai báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Khu tái định cư xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị - Dự án thành phần đoạn Vạn Ninh – Cam Lộ thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025

02/06/2023 07:56 16

Công khai báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Khu tái định cư xã Vĩnh Khê, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị - Dự án thành phần đoạn Vạn Ninh – Cam Lộ thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025

02/06/2023 07:55 23

Xem thêm 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỬ LÝ

THỐNG KÊ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG