Tìm kiếm

Chăn nuôi và Thú y

Chăn nuôi và Thú y

Công tác Kiểm dịch, Kiểm soát giết mổ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong tháng01/2024

1. Công tác kiểm dịch vận chuyển:

Đã thực hiện được 299 hồ sơ (298 hồ sơ động vật, 01 hồ sơ SPĐV). Kiểm dịch được 137 con trâu bò; 19.577 con lợn thịt; 29.851 con gia cầm; 4.804 con dê; 350 con chó và 20.000 kg SPĐV.

2. Công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y:

Đã kiểm tra, kiểm soát giết mổ được 11.632 con lợn thịt; 1.891 con trâu bò; 357 con dê và 27.460 con gia cầm.

Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố Đông Hà tăng cường công tác kiểm soát giết mổ động vật, kiểm tra vệ sinh thú y sản phẩm động trên địa bàn thành phố trước dịp tết nguyên đán Giáp Thìn 2024

       Đông Hà là nơi giết mổ và tiêu thụ lợn với số lượng lớn, nhất là dịp giáp Tết nguyên đán. Trong những ngày gần đây, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã tái phát trên nhiều địa phương của tỉnh Quảng Trị, trong đó có thành phố Đông Hà, vì vậy công tác kiểm soát giết mổ động vật (KSGM ĐV) và kiểm tra vệ sinh thú y (KTVSTY) sản phẩm động vật có vai trò rất quan trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh động vật và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường.

       Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-CNTY-KD ngày 29/12/2023 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y (CNTY)  về việc triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024; Công văn số 3026/UBND-PKT ngày 29/12/2023 của UBND thành phố về việc tăng cường công tác KSGM ĐV đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm các tháng cuối năm, trạm CNTY Đông Hà đã tích cực triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh động vật và an toàn vệ sinh thực phẩm. Đó là: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, KSGM ĐV, bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm.

Tình hình Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong tháng 01/2024

Tình hình bệnh DTLCP: Tính đến ngày 15/01/2024, trên địa bàn toàn tỉnh đã có 05 huyện, thành phố hết dịch gồm: Triệu Phong, Cam Lộ, Đakrông, Hướng Hóa, TP. Đông Hà. Hiện còn xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị (đã qua 18 ngày) và xã Gio Sơn, huyện Gio Linh (đã qua 15 ngày) không phát sinh thêm lợn bệnh.

Công tác Kiểm dịch, Kiểm soát giết mổ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong tháng 01/2024

1. Công tác kiểm dịch vận chuyển:

Đã thực hiện được 351 hồ sơ (350 hồ sơ động vật, 01 hồ sơ SPĐV). Kiểm dịch được 136 con trâu bò; 29.352 con lợn thịt; 29.200 con gia cầm; 4.516 con dê; 150 con chó và 26.000 kg SPĐV.

2. Công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y:

Đã kiểm tra, kiểm soát giết mổ được 7.574 con lợn thịt; 1.884 con trâu bò; 347 con dê và 28.690 con gia cầm.

Công tác Kiểm dịch, Kiểm soát giết mổ, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y trên địa bàn tỉnh trong tháng 12/2023

1. Công tác kiểm dịch vận chuyển:

Đã thực hiện được 242 hồ sơ (240 hồ sơ động vật, 02 hồ sơ SPĐV). Kiểm dịch được 293 con trâu bò; 13.814 con lợn thịt; 47.450 con gia cầm; 3.601 con dê; 300 con chó và 27.500 kg SPĐV.

2. Công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y:

Đã kiểm tra, kiểm soát giết mổ được 11.850 con lợn thịt; 1.696 con trâu bò; 352 con dê và 28.330 con gia cầm.

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG TRÂU, BÒ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯỚNG HÓA

1. Tình hình chăn nuôi và công tác tiêm phòng gia súc trên đàn trâu, bò tại huyện Hướng Hóa

Đặc điểm huyện Hướng Hoá là huyện miền núi với 14/21 xã, thị trấn là xã vùng sâu, vùng xa chủ yếu người đồng bào dân tộc thiểu số nên phương thức chăn nuôi chủ yếu thả rông, trình độ nhận thức trong công tác phòng bệnh cho gia súc đang còn thấp, tập quán chăn thả trâu, bò tự do trên rừng nên thuần dưỡng bắt nhốt, đưa bò về tại địa phương để thực tiêm phòng các loại vắc xin rất khó khăn là một trong những thách thức cho đội ngũ thú y huyện nhà.

Trong năm 2023 Trạm chăn nuôi và thú huyện phối hợp cùng chính quyền địa phương triển khai các biện pháp tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi trên địa bàn đăng ký số lượng chăn nuôi đặc biệt đối với gia súc trâu, bò. Tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo quyết liệt đối với công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi đặc biệt đối với gia súc trâu, bò do đó trong năm 2023 đạt được một số kết quả nhất định như không có ổ dịch bệnh Lở mồm long móng (LMLM) nào xảy ra trên địa bàn huyện, triển khai tiêm phòng được 20.000 liều vắc xin LMLM nhị giá tuýp A, O cho đàn trâu, bò tăng hơn so với năm 2022 là 3.275 liều.

2.     Các biện pháp triển khai thực hiện.

Để chủ động phòng chống dịch bệnh LMLM cho đàn gia súc, khống chế không để dịch lây lan rộng khi có ổ dịch xảy ra, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện hướng dẫn các thú y cơ sở tổ chức phòng, chống dịch theo biện pháp sau:

Nhân viên Thú y viên phối hợp với Trưởng thôn, cụm dân cư kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh thường xuyên đến từng hộ chăn nuôi; hướng dẫn các biện pháp vệ sinh tiêu độc môi trường, biện pháp nuôi dưỡng chăm sóc, thực hiện chế độ báo cáo tình hình dịch bệnh, kết quả tiêm phòng về Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện theo quy định.

-  Trường hợp kiểm tra phát hiện gia súc có biểu hiện nghi mắc bệnh LMLM trên gia súc đàn trâu, bò báo cáo nhanh và kịp thời đến Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện để tham mưu với UBND huyện các văn bản chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc công tác phòng, chống dịch trên địa bàn kịp thời.

-  Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện có văn bản hướng dẫn cụ thể các biện pháp kỹ thuật chống dịch, phân công cán bộ trực tiếp theo dõi hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện các biện pháp chống dịch tại các xã, thị trấn

-  Hướng dẫn công tác thực hiện tháng Vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi trên địa bàn huyện.

-   Quản lý tốt việc vận chuyển mua bán giống, vận chuyển giết mổ, kinh doanh gia súc, sản phẩm gia súc trên địa bàn cơ sở.

-  Thông tin tuyên truyền: Phối hợp với đài truyền thanh các xã, thị trấn hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch, các chính sách của nhà nước trong công tác phòng chống dịch LMLM gia súc để nâng cao nhận thức của cộng đồng.

HƯỚNG DẪN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG ĐÓI RÉT CHO ĐÀN VẬT NUÔI

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, trong thời gian tới Quảng Trị có thể xuất hiện các đợt không khí lạnh tăng cường kèm theo mưa lớn; Với tình hình thời tiết này có thể sẽ làm giảm sức đề kháng của đàn gia súc, gia cầm và tạo điều kiện cho một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm bùng phát. Để ứng phó và giảm thiệt hại trong sản xuất chăn nuôi, Chi cục Chăn nuôi và Thú y hướng dẫn bà con chăn nuôi thực hiện một số biện pháp phòng, chống rét cho vật nuôi như sau:

a) Về chuồng trại chăn nuôi:

Cần gia cố chuồng trại cho vật nuôi trước khi vào mùa mưa rét để đảm bảo phòng chống rét. Chuồng nuôi đảm bảo che chắn và tránh được gió lùa trực tiếp vào chuồng. Nền chuồng đảm bảo luôn khô, ráo và phải có chất độn chuồng bằng các nguyên vật liệu sẵn có tại địa phương như rơm, rạ, mùn cưa hoặc trấu khô. Thường xuyên giữ chuồng trại sạch sẽ, những ngày rét có kèm theo mưa cần bổ sung thêm chất độn chuồng, đối với lợn hạn chế rửa chuồng để gia súc tăng khả năng chống rét.

Có thể sử dụng bóng điện công suất lớn để sưởi ấm chuồng nuôi hoặc đốt sưởi cho gia súc trong chuồng bằng trấu, mùn cưa, than củi... (chú ý thường xuyên theo dõi khi đốt sưởi, để xa dụng cụ đốt với vật liệu dễ cháy trong chuồng nuôi như bạt che, chất độn chuồng, các thanh che chắn bằng vật liệu dễ cháy…).

http://video.laocaitv.vn/uploads/00KHOANH/XaHoi/BO%20TRAU_1.jpg

H1: Người dân làm chuồng trại kín gió để giữ ấm cho vật nuôi

b) Chế độ làm việc và chăn thả:

Thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết, thông báo của cơ quan chính quyền địa phương để có kế hoạch cụ thể cho đàn gia súc. Đối với những hộ chăn thả gia súc trong rừng phải thực hiện việc di chuyển đàn vật nuôi về nhốt tại chuồng hoặc đến những nơi kín gió, có đủ điều kiện đảm bảo cho đàn gia súc tránh rét. Người chăn nuôi trâu, bò ở miền núi có thể di chuyển đàn vật nuôi từ vùng cao xuống vùng thấp để tránh rét cho vật nuôi. Không chăn thả, không cho trâu, bò làm việc khi xảy ra rét đậm, rét hại (khi nhiệt độ xuống ≤ 12OC); áp dụng chế độ chăn thả muộn, về sớm. Nhiệt độ quá lạnh sẽ làm giảm sức đề kháng của vật nuôi nhất là đối với gia súc già yếu, gia súc non. Do vậy, khi rét đậm, rét hại phải nhốt gia súc tại chuồng để tiện chăm sóc, quản lý và không tắm cho gia súc.

c) Chăm sóc và nuôi dưỡng:

Trong chăn nuôi, thức ăn có vai trò quan trọng cho sự sinh trưởng và phát triển của vật nuôi. Chủ động dự trữ, bảo quản thức ăn thô xanh (phụ phẩm nông nghiệp hoặc ủ chua thức ăn xanh), cũng như thức ăn tinh cho gia súc để đảm bảo đủ thức ăn cho gia súc trong mùa mưa rét. Việc cung cấp đủ thức ăn những ngày giá, rét cho vật nuôi giúp chúng sinh nhiều năng lượng để chống rét tốt hơn.

* Đối với trâu, bò:

Tăng cường chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng phù hợp đối với trâu, bò già, yếu, gia súc non để tăng cường phòng chống rét và dịch bệnh.

Sử dụng nguồn thức ăn tự nhiên có sẵn (cỏ xanh, cỏ ủ hoặc rơm khô, rơm ủ urê…) và cung cấp với định mức bằng 10% trọng lượng cơ thể ví dụ như trâu bò 300 kg thì cho ăn 30 kg cỏ xanh hoặc cỏ ủ…; đồng thời bổ sung thêm thức ăn tinh như bột ngô, bột sắn, cám gạo... (khoảng 0.5-1 kg/con/ngày).

Cung cấp đủ nước uống cho trâu bò hàng ngày khi nuôi nhốt trong chuồng những ngày rét đậm, rét hại; có thể bổ sung cho trâu bò uống nước ấm có hoà muối với lượng khoảng 5g/100 kg khối lượng cơ thể để tăng cường sức đề kháng.

Ngoài ra, có thể cung cấp thức ăn xanh ủ chua cho trâu, bò (thân cây ngô, cỏ, rơm ủ…) với lượng 7-10 kg/ngày nhằm nâng cao tỷ lệ tiêu hóa.

* Đối với lợn:

Khẩu phần ăn phải đảm bảo, đầy đủ chất dinh dưỡng (có thể cho ăn tự do, ăn các bữa trong ngày tùy vào loại thức ăn, phương thức nuôi). Bổ sung thêm vitamin, men tiêu hóa thường xuyên cho lợn. Cần sử dụng bóng úm, chuồng úm cho lợn con theo mẹ; cho lợn con tập ăn sớm để tăng khả năng tiêu hóa.

* Đối với gia cầm:

Trong những ngày rét đậm, rét hại, chủ động tăng lượng thức ăn, uống nước ấm và bổ sung một số loại vitamin, men tiêu hóa, chất điện giải nâng cao sức đề kháng cho gia cầm, đặc biệt là gà; Có mật độ nuôi hợp lý đối với gà đẻ: 6-8 con/m2; gà thịt: 8-10 con/m2 giúp cho gà điều chỉnh nhiệt độ cơ thể tốt hơn. Thực hiện tốt quy trình úm cho gà con; những ngày giá rét không thả gia cầm ra vườn, đồi; thực hiện che chắn để tránh gió lùa trong chuồng.

d) Phòng bệnh cho vật nuôi:

- Cần áp dụng quy trình phòng bệnh phù hợp vào quy mô chăn nuôi. Thực hiện tẩy giun sán cho gia súc và tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin theo khuyến cáo của cơ quan thú y như sau:

+ Đối với trâu, bò: tiêm các loại vắc xin Lở mồm long móng, Tụ huyết trùng, Viêm da nổi cục, Ung khí thán, ...

+ Đối với lợn: tiêm các loại vắc xin Lở mồm long móng, Tụ huyết trùng, Dịch tả lợn, Phó thương hàn, Tai xanh, ...

+ Đối với gia cầm: tiêm các loại vắc xin Cúm gia cầm, Niu cát xơn, Tụ huyết trùng, …

+ Đối với dê, cừu: tiêm các loại vắc xin Lở mồm long móng, Tụ huyết trùng, Đậu dê, ...

Ngoài ra người chăn nuôi tiêm bổ sung các bệnh như Lép tô, Suyễn, E.coli, Viêm phổi màng phổi, … Việc tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin sẽ giúp bảo hộ cho đàn gia súc, gia cầm và duy trì mức kháng thể bảo hộ thường xuyên để phòng bệnh nhằm giảm tối đa thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi do dịch bệnh gây ra.

Ngoài ra, cần thực hiện tốt công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại; hàng ngày cần theo dõi thường xuyên tình trạng sức khỏe của vật nuôi để có biện pháp xử lý hiệu quả khi vật nuôi có những biểu hiện bất thường do đói rét hoặc bệnh dịch. Khi phát hiện trên vật nuôi có các biểu hiện dịch bệnh cần báo ngay cho cơ quan thú y và chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời.

e) Những lưu ý:

Những ngày rét đậm, rét hại có thể may áo cho trâu, bò bằng các loại chăn, áo cũ; bao tải gai hoặc các vật liệu khác tương tự cho trâu, bò. Diện tích may có thể che chắn tối đa cho phần lưng, vai, ngực và bụng cho trâu bò, đặc biệt là bê, nghé nhỏ dưới 12 tháng tuổi.

Những ngày quá rét, trâu bò thường hay xảy ra bệnh cước chân, biểu hiện thấy da chân trâu bò bị sưng phù, nứt nẻ, có hiện tượng xung huyết sờ thấy nóng. Trường hợp bệnh nặng lớp biểu bì ở chân có chảy dịch màu vàng, tạo vết loét, gây nhiễm trùng, nếu không điều trị kịp thời tổ chức dưới da bị hoại tử làm cho con vật bị què, nặng hơn trâu bò có thể kế phát các bệnh truyền nhiễm khác.

Trường hợp trâu bò bị cước chân cần: Tăng cường giữ ấm cho trâu bò, giữ nền chuồng khô ráo, cho ăn uống đầy đủ thức ăn thô xanh, bổ sung thức ăn tinh muối khoáng, vitamin.

Khi mới xuất hiện cước chân có thể dùng gừng giã nhỏ hoà với rượu để xoa bóp hàng ngày; đồng thời cho trâu bò vận động tại chuồng hoặc đi xung quang chuồng, quang nhà vào buổi trưa khi thời tiết ấm hơn để tăng cường tuần hoàn máu tại chân, tránh hiện tượng sưng phù bệnh càng thêm nặng. Khi bệnh nặng cần báo cán bộ thú y để điều trị bằng kháng sinh.

Khi trâu bò bị đói rét do rét đậm, rét hại kéo dài trên 10 ngày liên tục thì sức khỏe và sức đề kháng bị giảm dễ mắc bệnh, vì vậy trong thời gian này cần cho trâu bò ăn cháo gạo hoặc cháo cám nóng, bổ sung khoáng chất và các loại vitamin để nâng cao sức đề kháng.

Xử lý chất thải: Hàng ngày thu gom phân vào hố ủ, dẫn chất thải lỏng trực tiếp từ chuồng đến hố đựng bằng rãnh thoát và xử lý chất thải bằng hóa chất hoặc chế phẩm sinh học.

THÔNG TIN Về kết quả kiểm tra điều kiện trang trại chăn nuôi quy mô vừa, quy mô nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2023

Thực hiện chức năng và nhiệm vụ được giao, ngày 28/8/2023, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã ban hành Kế hoạch số 317/KH-CNTY-CN về việc kiểm tra điều kiện chăn nuôi trang trại quy mô vừa và nhỏ năm 2023.

 

Từ ngày 07/9/2023 đến ngày 24/10/2023, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã thành lập Đoàn phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế, Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thành phố, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện kiểm tra điều kiện chăn nuôi đối với các trang trại chăn nuôi quy mô vừa, quy mô nhỏ trên địa bàn năm 2023 với 7 tiêu chí theo Mẫu số 04.ĐKCN, Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi. Kết quả kiểm tra như sau:

 

 

Thực hiện kiểm tra được 42 trang trại chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ tại 22 xã, phường, thị trấn của 8 huyện, thành phố, thị xã. Kết quả, có 01 trang trại đảm bảo điều kiện chăn nuôi (chiếm 2,38%), 41 trang trại không đảm bảo điều kiện chăn nuôi (chiếm 97,62%),cụ thể:

 

 

TT

Huyện, TX

Số trang

trại

Trong đó:

Ghi chú

Đạt điều

kiện

 

Chưa đạt

điều kiện

1

Vĩnh Linh

10

-

10

 

 

 

 

 

 

 

2

Gio Linh

6

-

6

 

 

 

 

 

 

 

3

TP.Đông Hà

2

-

2

 

 

 

 

 

 

 

4

Triệu Phong

3

-

3

 

 

 

 

 

 

 

5

TX.Quảng Trị

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

6

Hải Lăng

5

-

5

 

 

 

 

 

 

 

7

Cam Lộ

12

-

12

 

 

 

 

 

 

 

8

Hướng Hoá

2

-

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

42

1

41

 

Các trang trại chưa đạt điều kiện chăn nuôi trang trại quy mô vừa, quy mô nhỏ chủ yếu là do: Chưa đảm bảo về quy định khoảng cách an toàn trong chăn nuôi; chưa có các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định (khu thu gom chất thải, biện pháp xử lý chất thải rắn nguy hại…); chưa có sổ sách theo dõi trong chăn nuôi; chưa thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi.

Đoàn kiểm tra làm việc tại trang trại ở xã Vĩnh Hoà- Vĩnh Linh

 

Trong quá trình kiểm tra, Đoàn đã hướng dẫn, phổ biến, tuyên truyền cho chủ các trang trại về những quy định của Luật Chăn nuôi, Luật Bảo vệ Môi trường, Luật An toàn thực phẩm và các văn bản của Chính phủ, Bô ngành Trung ương hướng dẫn thi hành Luật. Đồng thời, hướng dẫn chủ trang trại khắc phục các lỗi vi phạm để đảm bảo các điều kiện chăn nuôi trang trại theo quy định. Thực hiện kiểm tra lại 1 số trang trại chưa đủ điều kiện chăn nuôi năm 2022 để kiểm tra tình hình khắc phục những lỗi đã được nhắc nhở, phần lớn các cơ sở được kiểm tra bị vướng về khoảng cách chăn nuôi thì chủ cơ sở đã chủ động hạ quy mô chăn nuôi xuống quy mô nông hộ hoặc đang xây dựng lại chuồng trại ở vị khác đảm bảo về khoảng cách an toàn trong chăn nuôi.

 

Công tác Kiểm dịch, Kiểm soát giết mổ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong tháng 10/2023

1. Công tác kiểm dịch vận chuyển:

Đã thực hiện được 227 hồ sơ (225 hồ sơ động vật, 02 hồ sơ SPĐV). Kiểm dịch được 303 con trâu bò; 15.611 con lợn thịt; 28.900 con gia cầm; 5.930 con dê và 22.500 kg SPĐV.

2. Công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y:

Đã kiểm tra, kiểm soát giết mổ được 14.975 con lợn thịt; 1.438 con trâu bò; 345 con dê và 27.450 con gia cầm.

ÁP DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP AN TOÀN SINH HỌC ĐỐI VỚI GIA CẦM TRONG ĐIỀU KIỆN CHĂN NUÔI NÔNG HỘ

Chăn nuôi gia cầm là một nghề sản xuất truyền thống có từ lâu đời, luôn chiếm vị trí quan trọng trong sản xuất của ngành chăn nuôi. Sản lượng thịt gia cầm luôn đứng vị trí thứ hai sau thịt lợn, ngoài ra còn cung cấp cho thị trường một lượng lớn sản phẩm từ thịt và trứng. Tuy nhiên, chăn nuôi gia cầm trên địa bàn huyện Gio Linh đang phải đối mặt với một số thách thức lớn. Trên 80% số hộ nuôi gia cầm là chăn nuôi gia cầm theo phương thức phân tán, nhỏ lẻ trong nông hộ, năng suất và hiệu quả chăn nuôi chưa cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Chính vì vậy việc áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi gia cầm tại nông hộ là rất cần thiết.  Đây là giải pháp chăn nuôi hiệu quả, an toàn, có tính bền vững cao. Để thực hiện chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học trong nông hộ, người dân cần áp dụng một số biện pháp sau:

1.     Về con giống

Con giống mua về nuôi phải có nguồn gốc rõ ràng, khoẻ mạnh, có đầy đủ giấy kiểm dịch. Trước khi nhập đàn, con giống phải được nuôi cách ly theo quy định hiện hành.

          Nếu tự sản xuất con giống, phải chọn con giống từ đàn gia cầm bố mẹ đã được tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin, không chọn gà trống gà mái nở ra trên cùng đàn để nuôi sinh sản. Chọn gia cầm có đặc điểm phù hợp với hướng sản xuất (thịt hoặc trứng)

          2. Về chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi

          Chuồng nuôi phải cách biệt với nhà ở, không nuôi chung gia cầm với các loại vật nuôi khác và không nuôi nhiều loại gia cầm chung với nhau (gà, ngan, vịt,...)           

Nuôi gia cầm trong nông hộ cần có chuồng. Chuồng trại phải thoáng mát, khô ráo sạch sẽ, tránh gió lùa, tránh tác động mạnh. Xung quanh vườn phải có hàng rào bao quanh; không được thả rông.

         Trước chuồng nuôi có khay hoặc hố sát trùng, có khu vực thay giày dép, ủng, đồ bảo hộ trước khi vào khu vực nuôi. Không để các phương tiện đi lại (xe máy, xe đạp…) cạnh chuồng.

Phải có kho chứa (bố trí riêng biệt cho từng nhóm: Thức ăn, nguyên liệu thức ăn; Dụng cụ chăn nuôi; Hóa chất sát trùng độc hại)

Xung quanh mỗi dãy chuồng phải có rãnh thoát nước thải, cuối dãy hoặc cuối mỗi khu vực chăn nuôi phải có hố ga (hầm biogas)

          - Bảo đảm có nước sạch thường xuyên. Dụng cụ chăn nuôi và vệ sinh chỉ dùng riêng cho từng dãy chuồng. Cọ rửa và phơi khô sau khi sử dụng hằng ngày. Nếu nuôi sinh sản phải có đủ ổ đẻ.

          3. Về thức ăn, nước uống

          - Không cho gia cầm ăn thức ăn mốc, thiu hoặc thức ăn có nguồn gốc xuất xứ từ vùng đang bị dịch bệnh. Thức ăn phải đảm bảo đủ dinh dưỡng cho gia cầm theo từng lứa tuổi.

          - Không dùng thức ăn quá hạn sử dụng, không nhập thức ăn từ vùng có dịch.

          - Phải đảm bảo có nước sạch thường xuyên.

          4. Vệ sinh phòng bệnh

          - Trước khi vào khu vực nuôi, người chăn nuôi phải rửa tay chân sạch sẽ và mặc quần áo bảo hộ.

- Hạn chế người và động vật ra vào khu chăn nuôi, dùng lưới ngăn không cho gia cầm tiếp xúc với chim hoang dã.

          - Định kỳ phun thuốc sát trùng trong và xung quanh chuồng nuôi.

          - Tiêm phòng đầy đủ các loại vaccin phòng bệnh cho gia cầm theo hướng dẫn của cơ quan thú y.

          - Khi đàn gia cầm có triệu chứng bỏ ăn, ủ rũ phải báo ngay cho nhân viên thú y. Không dấu dịch bệnh, không bán chạy gia cầm bệnh.

          - Sau khi xuất bán gia cầm, cần vệ sinh, sát trùng chuồng nuôi, dụng cụ chăn nuôi, vườn chăn thả.

          - Thu gom phân đánh đống ủ kỹ (từ 15-30 ngày) để tiêu diệt mầm bệnh.

          - Để trống chuồng ít nhất 15 ngày trước khi đưa đàn mới vào nuôi. Nếu bị dịch bệnh thì phải để trống chuồng ít nhất 3 tháng.

- Thực hiện “5 không”: Không chăn thả rông gia cầm; Không mua, bán gia cầm bị bệnh; Không ăn thịt gia cầm bị bệnh hoặc không rõ nguồn gốc; Không giấu dịch; Không vứt xác gia cầm bừa bãi.

Chăn nuôi theo hình thức an toàn sinh học mang lại nhiều lợi ích rõ rệt như: Giảm tỷ lệ dịch bệnh, hạn chế sử dụng kháng sinh, giúp bảo đảm sức khỏe đàn vật nuôi, an toàn vệ sinh thực phẩm và nâng cao thu nhập cho người nuôi. Người chăn nuôi cần chủ động áp dụng các biện pháp an toàn sinh học cần thiết để đem lại hiệu quả kinh tế cao và phát triển chăn nuôi bền vững.

Phản ánh mới

Phản ánh bình thường

Đề nghị làm rõ việc thu vé xe

Đề nghị làm rõ việc thu vé gửi xe tại chợ Đông Hà niêm yết là 2000đ/ xe nhưng lại thu 3000đ/xe

27/02/2024 16:15

Tỉnh Quảng Trị
Phản ánh bình thường

Vạch sơn bị mờ gây khó khăn cho nguời tham gia giao thông

Hiện nay hệ thống xử lý Camera phạt nguội tại nút giao thông đường Hùng Vương - Lê Duẩn (QL1A), thị trấn Hồ Xá, Vĩnh Linh đã chính thức đi vào hoạt động. Tuy nhiên, vạch kẻ sơn điểm dừng đèn tín hiệu giao thông bị phai mờ không còn nhìn thấy, vì vậy gây khó khăn, gây hiểm lầm cho các phương tiên giao thông khi không xác định được điểm dừng. Dẫn đến nguy cơ bị phạt nguội lỗi không chấp hành tín hiệu giao thông hoặc lỗi đè vật giao thông. Đề nghị quý chức năng xem xét, khắc phục sớm bất cập này

27/02/2024 15:46

TT. Hồ Xá, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
Phản ánh khẩn

Đề xuất mở lại các dịch vụ vui chơi cho trẻ em tại công viên Fidel

Kính gửi cơ quan tiếp nhận phản ánh! Theo tôi được thấy trước đây khu vực công viên Fidel các cháu được vui chơi ở khu vực sảnh các trò như chơi xe otô điều khiển trong khuôn viên sảnh công viên. Tuy nhiên về sau không biết vì lí do gì lại bị cấm. Khiến các cháu đến công viên chơi chỉ biết chen chúc chơi ở khu cầu trượt hoặc thuê xe lại chạy ngoài khu vực đường có các phương tiện giao thông nguy hiểm. Tôi thiết nghĩ công viên của thành phố, sảnh công viên có thể cho triển khai lại dịch vụ cho thuê xe điều khiển để các cháu có thêm thú vui chơi và công viên thêm đông vui. Xung quanh tôi thấy đã có rào chắn thì các phương tiện xe máy sẽ không thể vào khu vực này nữa nên sẽ an toàn. Khu vực này cũng được áp dụng như sảnh trung tâm văn hóa tỉnh chứ sao lại cấm ạ? Đây cũng là một việc có thể kích cầu hoạt động kinh doanh góp phần phát triển kinh tế cho người dân cũng như thành phố, ngoài ra thêm địa điểm cho các cháu giải lao vui chơi sau các giờ học tập. Vậy tôi xin đề xuất cho phép triển khai lại dịch vụ cho thuê xe vui chơi cho các cháu nhỏ tại sảnh công viên Fidel. Trân trọng!

24/02/2024 14:01

Tỉnh Quảng Trị
Phản ánh khẩn

Cắm biển báo gây mất an toàn

Kính gửi: UBND Phường Đông Lễ; Phòng Quản lý Đô thị Thành phố Đông Hà Trước hết, chúng tôi xin cám ơn UBND Phường Đông Lễ đã giải quyết một phần nội dung phản ánh của chúng tôi về việc lấn chiếm vỉa hè và lòng đường tại Kiệt 21 Nguyễn Cảnh Chân, TP Đông Hà. Ngày 6/10/2024, bó vỉa bồn gốc cây lội đã được phá dỡ. Tuy nhiên, nội dung phản ánh cắm biển tên Kiệt 21 không đúng vị trí quy định nên đã lấn chiếm lòng đường từ 1-1,5m, đồng thời bo vỉa hè lấn chiếm lòng đường 1,5m và có cao độ cao hơn so với mặt đường 15cm đã cản trở giao thông cho người dân khi tham gia giao thông tại Kiệt 21 đến nay vẫn chưa được Quý cơ quan giải quyết. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục phản ánh và kính đề nghị Quý cơ quan quan tâm xử lý. Xin gửi kèm theo phản ánh các hình ảnh.

24/02/2024 14:00

Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Phản ánh bình thường

Xe điện trẻ em hoạt động gây mất an toàn

Xe điện trẻ em tự chế điều khiển ở khu vực sân Quảng trường Giải phóng đối diện Tháp chuông Thành Cổ Quảng Trị gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ, cũng như người dân tham gia sinh hoạt chung ở đây. Trước khi có sự việc đáng tiếc xảy ra kính mong các cơ quan chức năng có giải pháp xử lý những hộ kinh doanh cho thuê các phương tiện này.

23/02/2024 07:41

Thị xã Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Xem thêm 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH

THỐNG KÊ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA PHẢN ÁNH

Thông tin tuyên truyền Xem thêm