Tìm kiếm

Thủy sản

Thủy sản

THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ VÙNG NUÔI TÔM TẬP TRUNG THÁNG 6/2022

THÔNG BÁO  KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ VÙNG NUÔI TÔM TẬP TRUNG THÁNG 6/2022

THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ VÙNG NUÔI TÔM TẬP TRUNG THÁNG 5/2022

THÔNG BÁO  KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ VÙNG NUÔI TÔM TẬP TRUNG THÁNG 5/2022

THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ VÙNG NUÔI TÔM TẬP TRUNG THÁNG 3/2022

THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ VÙNG NUÔI TÔM TẬP TRUNG THÁNG 3/2022

THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ VÙNG NUÔI TÔM TẬP TRUNG THÁNG 4/2022

THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ VÙNG NUÔI TÔM TẬP TRUNG THÁNG 4/2022

Quyết định về việc công bố Danh sách khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đủ điều kiện hoạt động năm 2022

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh sách khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đủ điều kiện hoạt động năm 2022

THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ VÙNG NUÔI TÔM TẬP TRUNG

1. Kết quả quan trắc

1.1. Kết quả phân tích thủy lý hóa

Ngày thu

Điểm quan trắc

Tỉnh

Huyện

Tọa độ

Nhiệt độ
(oC)

pH

DO (mg/L)

Độ mặn
(‰)

Độ kiềm
(mg/L)

N-NH4
(mg/L)

P-PO4
(mg/L)

N-NO2
(mg/L)

H2S
(mg/L)

COD
(mg/L)

TSS
(mg/L)

Giá trị giới hạn cho phép theo: QCVN 02-19:2014/BNNPTNT(1); QCVN 10-MT:2015/BTNMT(2); QCVN 08-MT:2015/BTNMT(3)

18-33(1)

7-9(1)

≥ 3,5(1)

5-35(1)

60-180(1)

<0,3(3)

<0,2(2)

≤0,05(2)

≤0,05(1)

≤10(3)

<50(2)

12/02

Trung Hải

Quảng Trị

Gio Linh

16.989446;107.087298

23,0

7,86

4,30

5

44

0,232

0,015

0,029

0,000

0,96

6,8

12/02

Hiền Thành

Vĩnh Linh

17.006706; 107.052235

23,0

7,92

4,10

2

64

0,341

0,003

0,019

0,000

2,48

6,0

Ghi chú: (1) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở nuôi tôm nước lợ - Điều kiện đảm bảo vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm;   (2) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển – Vùng nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh; (3) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt – Cột A1: Sử dụng cho mục đích nước cấp sinh hoạt và bảo tồn động thực vật thủy sinh.

1.2. Kết quả phân tích tảo độc và vi sinh vật

Ngày thu

Điểm quan trắc

Tỉnh

Huyện

Tọa độ

Tảo độc

 (tế bào/L)

Coliforms

(Khuẩn lạc/100 mL)

Vibrio tổng số (Khuẩn lạc/mL)

Vp AHPND trong nước

Giá trị giới hạn: QCVN 10-MT:2015/BTNMT;

 28 TCN 101:1997-Phụ lục 8

 

<1.000

≤1.000

 

12/02

Trung Hải

Quảng Trị

Gio Linh

16.989446;107.087298

0

0

0

-

12/02

Hiền Thành

Vĩnh Linh

17.006706; 107.052235

0

0

0

-

Ghi chú: Vi khuẩn Vp AHPND trong nước: chủng Vibrio parahaemolyticus gây bệnh hoại tử gan tụy cấp ở tôm trong nước; Tiêu chuẩn nghành 28 TCN 101:1997-Phụ lục 8: Tiêu chuẩn đánh giá đối với môi trường nước nuôi, lưu giữ động vật thuỷ sản; (-) Âm tính với tác nhân kiểm tra.

2. Đánh giá chất lượng nước (WQI) theo 1460/QĐ-TCMT của Bộ TNMT

STT

Điểm quan trắc

WQI

Chất lượng nước

Chỉ tiêu ngoài ngưỡng GHCP

1

Trung Hải

93

Rất tốt

 

2

Hiền Thành

89

Tốt

N-NH4

Ghi chú: Các chỉ tiêu dùng để tính toán chỉ số WQI: Nhiệt độ, pH, DO, N-NH4, N-NO2, P-PO4, COD, Coliform.

3. Nhận xét kết quả phân tích

Theo quy định của Bộ TNMT thì chất lượng nước ở 02 điểm nguồn cấp Trung Hải và Hiền Thành đạt mức rất tốt và mức tốt. Tuy nhiên, độ mặn và độ kiềm trong nước nguồn cấp tại Trung Hải, độ mặn và N-NH4 trong nước nguồn cấp tại Hiền Thành nằm ngoài khoảng phù hợp cho nuôi tôm nước lợ.

4. Khuyến cáo

- Không sử dụng nguồn nước tại điểm quan trắc Trung Hải và Hiền Thành trong đợt quan trắc này để cấp trực tiếp cho ao nuôi tôm do có độ mặn, độ kiềm, N-NH4 và coliforms không phù hợp. Các cơ sở nuôi thực hiện quy trình lấy nước như sau: 1) Lấy nước qua túi lọc dày (đường kính lỗ lọc ≤200 µm) ở thời điểm đỉnh triều vào ao lắng; 2) Xử lý trong ao lắng lọc: Nguồn nước cấp tại Trung Hải cần nâng độ kiềm lên khoảng giá trị phù hợp (60-180 mg/L) băng vôi, dolomite; giữ nước trong ao lắng 1-3 ngày và chạy quạ khí để giảm N-NH4 sau đó kiểm tra lại các thông số môi trường như nhiệt độ, pH, DO, độ mặn, độ kiềm trước khi cấp nước cho ao nuôi; 3) Cấp nước vào ao nuôi nuôi. Lưu ý: Tránh bổ sung nước vào ao nuôi tôm ở thời điểm nhiệt độ xuống thấp như sáng sớm và chiều tối.

- Cảnh báo thời tiết rét đậm, rét hại: Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường từ trưa ngày 18/02 đến ngày 20/02 ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, từ chiều ngày 18/02 nền nhiệt độ hạ thấp, phổ biến 8-11 oC; Từ ngày 19 - 21/02 khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Các hộ nuôi cần thực hiện một số biện pháp sau để bảo vệ tôm nuôi:

+        Không thả giống ở thời điểm hiện tại do nhiệt độ không phù hợp với sinh trưởng và phát triển của tôm nuôi.

+        Đối với tôm nuôi vụ đông: Các ao nuôi cần duy trì mực nước ít nhất 1,5 m, đối với các hộ nuôi tôm trên bể cần sử dụng bạt, lưới để chắn gió, nếu nhiệt độ xuống thấp cần nâng nhiệt để kiểm soát nhiệt độ trong bể nuôi trên 18 °C. Cho tôm ăn vào các thời điểm nhiệt độ lên cao trong ngày, ngừng cho ăn trong ngày nhiệt độ xuống thấp dưới 15 °C để tránh thức ăn thừa làm ô nhiễm môi trường ao nuôi.

Đề nghị cơ quan quản lý địa phương thông báo kết quả và khuyến cáo tới cơ sở nuôi để biết và thực hiện./.

Kết quả quan trắc môi trường phục vụ vùng nuôi tập trung

1. Kết quả quan trắc

1.1. Kết quả phân tích thủy lý hóa

Ngày thu

Điểm quan trắc

Tỉnh

Huyện

Tọa độ

Nhiệt độ
(oC)

pH

DO (mg/L)

Độ mặn
(‰)

Độ kiềm
(mg/L)

N-NH4
(mg/L)

P-PO4
(mg/L)

N-NO2
(mg/L)

H2S
(mg/L)

COD
(mg/L)

TSS
(mg/L)

Giá trị giới hạn cho phép theo: QCVN 02-19:2014/BNNPTNT(1); QCVN 10-MT:2015/BTNMT(2); QCVN 08-MT:2015/BTNMT(3)

18-33(1)

7-9(1)

≥ 3,5(1)

5-35(1)

60-180(1)

<0,3(3)

<0,2(2)

≤0,05(2)

≤0,05(1)

≤10(3)

<50(2)

12/01

Trung Hải

Quảng Trị

Gio Linh

16.989446;107.087298

23,8

7,29

4,70

1

39,6

0,980

0

0,025

0,003

2,72

6,5

12/01

Hiền Thành

Vĩnh Linh

17.006706; 107.052235

23,9

7,40

4,10

0

66,0

0,880

0

0,015

0,003

2,56

3,0

Ghi chú: (1) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở nuôi tôm nước lợ - Điều kiện đảm bảo vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm;   (2) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển – Vùng nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh; (3) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt – Cột A1: Sử dụng cho mục đích nước cấp sinh hoạt và bảo tồn động thực vật thủy sinh.

1.2. Kết quả phân tích tảo độc và vi sinh vật

Ngày thu

Điểm quan trắc

Tỉnh

Huyện

Tọa độ

Tảo độc

 (tế bào/L)

Coliforms

(Khuẩn lạc/100 mL)

Vibrio tổng số (Khuẩn lạc/mL)

Vp AHPND trong nước

Giá trị giới hạn: QCVN 10-MT:2015/BTNMT;

 28 TCN 101:1997-Phụ lục 8

 

<1.000

≤1.000

 

12/01

Trung Hải

Quảng Trị

Gio Linh

16.989446;107.087298

0

1700

0

-

12/01

Hiền Thành

Vĩnh Linh

17.006706; 107.052235

0

4700

0

-

Ghi chú: Vi khuẩn Vp AHPND trong nước: chủng Vibrio parahaemolyticus gây bệnh hoại tử gan tụy cấp ở tôm trong nước; Tiêu chuẩn nghành 28 TCN 101:1997-Phụ lục 8: Tiêu chuẩn đánh giá đối với môi trường nước nuôi, lưu giữ động vật thuỷ sản; (-) Âm tính với tác nhân kiểm tra.

2. Đánh giá chất lượng nước (WQI) theo 1460/QĐ-TCMT của Bộ TNMT

STT

Điểm quan trắc

WQI

Chất lượng nước

Chỉ tiêu ngoài ngưỡng GHCP

1

Trung Hải

88

Tốt

Coliform

2

Hiền Thành

83

Tốt

Coliform

Ghi chú: Các chỉ tiêu dùng để tính toán chỉ số WQI: Nhiệt độ, pH, DO, N-NH4, N-NO2, P-PO4, COD, Coliform.

3. Nhận xét kết quả phân tích

Theo quy định của Bộ TNMT thì chất lượng nước ở 02 điểm nguồn cấp Trung Hải và Hiền Thành đạt mức tốt. Tuy nhiên, độ mặn và độ kiềm trong nước nguồn cấp trong đợt quan trắc ngày 12/01 thấp hơn khoảng giới hạn phù hợp cho tôm nước lợ. Nồng độ N-NH4 và coliform tổng số cao hơn GHCP theo QCVN 08-MT:2015/BTNMTQCVN 10-MT:2015/BTNMT.

4. Khuyến cáo

- Không sử dụng nguồn nước tại điểm quan trắc Trung Hải và Hiền Thành trong đợt quan trắc này để cấp trực tiếp cho ao nuôi tôm do có độ mặn, độ kiềm, N-NH4 và coliforms không phù hợp. Các cơ sở nuôi thực hiện quy trình lấy nước như sau: 1) Lấy nước qua túi lọc dày (đường kính lỗ lọc ≤200 µm) ở thời điểm đỉnh triều vào ao lắng; 2) Sử dụng các hóa chất được phép lưu hành trên thị trường để khử trùng nước (Chlorine 10-20 mg/L); 3) Nâng độ kiềm lên khoảng giá trị phù hợp (60-180 mg/L) băng vôi, dolomite hoặc NaHCO3­; 4) Giữ nước trong ao lắng 1-3 ngày và chạy quạ khí sau đó kiểm tra lại các thông số môi trường như nhiệt độ, pH, DO, độ mặn, độ kiềm trước khi cấp nước cho ao nuôi

- Cảnh báo thời tiết cực đoan: Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ chiều 17/01, khu vực Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Ở Bắc Bộ trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 oC, vùng núi 8-11 oC, Bắc Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 oC. Các hộ nuôi cần thực hiện một số biện pháp sau để bảo vệ tôm nuôi:

+ Không thả giống ở thời điểm hiện tại do nhiệt độ không phù hợp với sinh trưởng và phát triển của tôm nuôi.

+ Đối với tôm nuôi vụ đông: Các ao nuôi cần duy trì mực nước trong ao ít nhất 1,5 m, các hộ nuôi tôm trên bể cần sử dụng bạt, lưới để chắn gió, nếu nhiệt độ xuống thấp cần nâng nhiệt để kiểm soát nhiệt độ trong bể nuôi trên 18 °C. Cho tôm ăn vào các thời điểm nhiệt độ lên cao trong ngày, ngừng cho ăn trong ngày nhiệt độ xuống thấp dưới 15 °C để tránh thức ăn thừa làm ô nhiễm môi trường ao nuôi.

CÔNG BỐ HẠN NGẠCH GIẤY PHÉP KHAI THÁC THỦY SẢN TẠI VÙNG BỜ VÀ VÙNG LỘNG CỦA TỈNH QUẢNG TRỊ

CÔNG BỐ HẠN NGẠCH GIẤY PHÉP KHAI THÁC THỦY SẢN TẠI VÙNG BỜ VÀ VÙNG LỘNG CỦA TỈNH QUẢNG TRỊ

DANH SÁCH TÀU CÁ QUẢNG TRỊ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 26/2019/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ (Tính đến ngày 24/01/2022)

 

TT

Nhà cung cấp

Mã thiết bị

Biển số tàu

Chủ tàu

Địa chỉ

Số điện thoại

Chiều dài

Công xuất

1

Bình Anh

B02317

QT-92134-TS

Trương Thanh Định

Xuân Ngọc,Gio Việt,Gio Linh, Quảng Trị

84944402019

17.7

240

2

Định vị Bách Khoa

H00959

QT-98363-TS

Trần Hoàng

Gio Việt, Gia Linh, Quảng Trị

84974558157

15.8

430

3

Viettel

GB3312

QT-99171-TS

Hồ Văn Thản

KP2 TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84364898972

16

351

4

Viettel

GB0283

QT-90709-TS

Bùi Đình Thủy

TT Cửa Việt, Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị

84983815419

17.9

822.8

5

Vishipel

V04213

QT-90055-TS

Nguyễn Công Thái

Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84943322367

17.6

630

6

Vishipel

V03469

QT-93303-TS

Nguyễn Văn Bường

Gio Việt, Gio Linh,Quảng Trị

84393650233

15.3

228

7

Vishipel

V04918

QT-99686-TS

Nguyễn Văn Việt

Cửa Tùng, Vĩnh Linh, Quảng Trị

84914178252

17.5

990

8

Vishipel

V06694

QT-92367-TS

Nguyễn Công Nghĩa

Trung Giang, Gio Linh, Q.Trị

84354569648

15.3

309

9

Vishipel

V03193

QT-91225-TS

Nguyễn Văn Sáu

TT. Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84984833850

16.2

410

10

Vishipel

V06472

QT-90109-TS

Trần Văn Hải

Thị trấn Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84987703483

23.3

480

11

Vishipel

V03373

QT-92729-TS

Trần Viết Dũng

Gio Hải, Gio Linh,Quảng Trị

84983749419

17.3

400

12

Vishipel

V03366

QT-90299-TS

Nguyễn Văn Phương

Gio Việt, Gio Linh,Quảng Trị

84357911538

16.1

400

13

Vishipel

V06777

QT-93156-TS

Phan Thanh Đạm

TT. Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84388773352

16

155

14

Vishipel

V03754

QT-97679-TS

Nguyễn Văn Phương

Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị

84933476168

18.25

444

15

Vishipel

V04083

QT-91644-TS

Hồ Trọng Hiếu

TT. Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84972483145

16.3

360

16

Vishipel

V04242

QT-92666-TS

Lê Văn Mọi

TT. Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84362842149

15.1

410

17

Vishipel

V03169

QT-92999-TS

Phan Văn Hòa

TT. Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84869197345

19

493

18

Vishipel

V06710

QT-93566-TS

Nguyễn Văn Thắng

TT. Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84869089567

14.08

430

19

Vishipel

V06709

QT-94178-TS

Lương Hải

Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84943581678

19.7

310

20

Vishipel

V06868

QT-90966-TS

Hoàng Văn Minh

Trung Giang, Gio Linh, Quảng Trị

84834010894

19.13

761

21

Vishipel

V05375

QT-90999-TS

Đoạn Văn Dũng

TT Cửa Việt - Gio Linh - Quảng Trị

0986 827 916

25.2

822

22

Vishipel

V03500

QT-92399-TS

Lê Văn Óc

Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị

84374814770

15.1

435

23

Vishipel

V03341

QT-92189-TS

Hồ Văn Thái

TT. Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84396961083

19

420

24

Vishipel

V03832

QT-91499-TS

Hồ Quốc Nguyên

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

84386051800

15.8

410

25

Vishipel

V03168

QT-92127-TS

Phan Hữu Nam

TT. Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84906595369

18.9

535

26

Vishipel

V06711

QT-96166-TS

Nguyễn Hiệp

Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị

84944291953

16.9

350

27

Vishipel

V04954

QT-93412-TS

Hồ Văn Hà

Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84974873416

16.5

550

28

Vishipel

V03643

QT-97777-TS

Hồ Văn Hải

Trung Giang, Gio Linh, Quảng Trị

84943365245

15.3

295

29

Vishipel

V05548

QT-95555-TS

Trần Hữu Nam

Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị

0943 925 789

28.6

829

30

Vishipel

V03425

QT-91414-TS

Võ Văn Thức

Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84869089567

19.75

380

31

Vishipel

V03831

QT-92459-TS

Võ Quang Lảnh

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

84338412207

15.4

410

32

Vishipel

V03127

QT-91167-TS

Hoàng Văn Minh

Trung Giang, Gio Linh, Quảng Trị

84834010894

15.2

324

33

Vishipel

V04020

QT-93557-TS

Nguyễn Công Thành

Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84948639357

15.2

300

34

Vishipel

V04658

QT-93539-TS

Nguyễn Quốc Huy

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

84849019123

15.5

400

35

Vishipel

V03129

QT-96879-TS

Lê Long

Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị

84913181247

16.45

339

36

Vishipel

V04657

QT-90139-TS

Lê Văn Khánh

TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84865686884

16.4

625

37

Vishipel

V05352

QT-90229-TS

Nguyễn Thị Linh

Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84869089567

15.2

430

38

Vishipel

V04419

QT-91169-TS

Trần Đình Phước

TT. Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84943581678

20.36

294

39

Vishipel

V04609

QT-91061-TS

Lê Văn An

TT. Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84972445264

17.5

410

40

Vishipel

V03246

QT-90505-TS

Bùi Quốc Tuấn

TT. Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84362406502

17

425

41

Vishipel

V03994

QT-91135-TS

Bùi Đình Lực

TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84342559319

17.5

400

42

Vishipel

V03180

QT-91036-TS

Nguyễn Thanh Thủy

TT. Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84975173508

17.6

410

43

Vishipel

V03498

QT-93331-TS

Lương Văn Diệt

Gio Việt, Gio Linh,Quảng Trị

84379892567

19.1

400

44

Vishipel

V05554

QT-93333-TS

Nguyễn Văn Hóa

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

84914573559

25.2

822

45

Vishipel

V03245

QT-90054-TS

Hồ Văn Bé

TT. Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84385995285

18

460

46

Vishipel

V03728

QT-91072-TS

Nguyễn Hữu Biền

KP 6, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84977946030

18

444

47

Vishipel

V03830

QT-93789-TS

Nguyễn Văn Hảo

TT. Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84363084145

17.5

420

48

Vishipel

V03382

QT-91568-TS

Bùi Đình Dũng

TT, Cửa Việt, Gio Linh,Quảng Trị

84393440767

18.1

435

49

Vishipel

V04418

QT-91090-TS

Bùi Văn Linh

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

84966050727

18

444

50

Vishipel

V03374

QT-90389-TS

Hồ Văn Diệu

TT Cửa Việt, Gio Linh,Quảng Trị

84912814142

18

428

51

Vishipel

V06041

QT-91045-TS

Võ Minh Hải

KP 5, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84912814142

30.8

829

52

Vishipel

V04328

QT-91018-TS

Trần Viết Thành

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

84975724536

17.5

410

53

Vishipel

V03340

QT-93719-TS

Nguyễn Văn Tự

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

84988284329

17.7

410

54

Vishipel

V03167

QT-90199-TS

Hồ Văn Vinh

TT. Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84329390286

18.3

428

55

Vishipel

V03128

QT-97979-TS

Nguyễn Văn Ánh

Trung Giang, Gio Linh, Quảng Trị

84945162556

17.4

360

56

Vishipel

V03170

QT-98202-TS

Phan Văn Quang

TT. Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84948015434

15

420

57

Vishipel

V04178

QT-93456-TS

Lê Văn Quý

TT. Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84976172008

18

444

58

VNPT

M6101023415

QT-90099-TS

Nguyễn Chiến

Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84974412099

17.5

460

59

VNPT

M6101010891

QT-96768-TS

Võ Văn Hữu

KP3 TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84976433459

33.5

822

60

VNPT

M6101048693

QT-93052-TS

Lương Văn Hậu

KP 1, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84964270033

16.3

410

61

VNPT

M6101032283

QT-93939-TS

Lê Hiền

Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84977300742

18.1

410

62

VNPT

M6102603074

QT-90352-TS

Lê Văn Tý

Kp2, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84865042352

20.6

713

63

VNPT

M6102639037

QT-91270-TS

Võ Công Tứ

TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84345992459

20

718

64

VNPT

M6101003508

QT-91126-TS

Bùi Đình Thuận

Kp5, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84868967099

18.9

434

65

VNPT

M6101026954

QT-90036-TS

Trần Hùng

Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84366267499

17.6

444

66

VNPT

M6101049667

QT-93599-TS

Trần Hồng Lĩnh

Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84976578538

16.25

430

67

VNPT

M6101036425

QT-99696-TS

Trần Quang Khải

KP 7,TT Cửa Việt,Gio Linh,Quảng Trị

84964074788

21.65

894

68

VNPT

M6102646420

QT-91588-TS

Hoàng Ngọc An

Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84382705625

19.4

155

69

VNPT

M6101023506

QT-99001-TS

Trần Hồng Lĩnh

Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84976578538

16.75

430

70

VNPT

M6102636223

QT-95168-TS

Võ Thanh Phương

Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84384919773

18.2

221

71

VNPT

M6104219143

QT-91559-TS

Bùi Chí Đảo

Kp5, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84983139993

17.6

444

72

VNPT

M6101006501

QT-91399-TS

Nguyễn Văn Lợi

Kp6, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84385915269

19

410

73

VNPT

M6101048875

QT-90477-TS

Đinh Văn Thông

Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị

84976956525

18.5

552

74

VNPT

M6102605905

QT-93679-TS

Bùi Khánh Quốc

TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84973604106

17.6

725

75

VNPT

M6101008887

QT-92129-TS

Mai Văn Dũng

Kp7 TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84977428329

18.5

700

76

VNPT

M6101033331

QT-90019-TS

Võ Văn Huynh

Kp5, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84988011053

23.5

1160

77

VNPT

M6102612752

QT-92756-TS

Nguyễn Văn Ngọc

Kp 5 TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84985498629

20.7

460

78

VNPT

M6101015130

QT-91577-TS

Bùi Quốc Nam

Kp 5, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84379294224

23

713

79

VNPT

M6101008879

QT-91366-TS

Bùi Đình Hưng

Thôn 4, Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

84974443658

30.8

829

80

VNPT

M6101049287

QT-93782-TS

Nguyễn Như Cửu

TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84945831456

17

400

81

VNPT

M6101030196

QT-92929-TS

Hồ Văn Dũng

KP2 TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84385996340

17.9

444

82

VNPT

M6104219689

QT-96868-TS

Hoàng Duy Thanh

Kp3, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84382044560

18.5

444

83

VNPT

M6101036862

QT-90479-TS

Nguyền Công Khương

Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84981313736

16.8

410

84

VNPT

M6101034271

QT-93089-TS

Võ Thanh Khiêm

KP2 TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84985884955

18.3

465

85

VNPT

M6101020916

QT-95456-TS

Nguyễn Công Tuấn

Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84917246045

17.26

450

86

VNPT

M6101006162

QT-99399-TS

Hồ Văn Lạng

Thôn 4, Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

84978802733

16.8

410

87

VNPT

M6101017185

QT-91027-TS

Hồ Văn Thu

KP2 TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84378466895

18.1

410

88

VNPT

M6101023407

QT-93295-TS

Ngô Văn Ánh

TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84352442977

15.2

335

89

VNPT

M6101008028

QT-94466-TS

Lê Văn Cường

Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84396867255

17.4

410

90

VNPT

M6101038132

QT-92152-TS

Lê Văn Đình

KP4 TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84353611027

17.4

430

91

VNPT

M6104217402

QT-90063-TS

Nguyễn Văn Giới

Triệu An, Triệu Phong

84943228027

18

591.74

92

VNPT

M6104228482

QT-94456-TS

Nguyễn Công Chiến

KP 2, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84979971261

16.2

410

93

VNPT

M6101035062

QT-92107-TS

Nguyễn Văn Sơn

TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84987703483

17

400

94

VNPT

M6102651875

QT-90235-TS

Nguyễn Khai

KP 1, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84869000559

19.2

450

95

VNPT

M6104219283

QT-91469-TS

Bùi Đình Bảo

KP 5, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84964405388

17.8

710

96

VNPT

M6102634202

QT-98679-TS

Nguyễn Văn Thái

Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84339784042

15.7

430

97

VNPT

M6102607414

QT-90135-TS

Lê Văn Phi

Kp4, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84338151839

23.62

450

98

VNPT

M6102612380

QT-91555-TS

Hồ Văn Cần

KP 3 TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84974137214

15.7

340

99

VNPT

M6101040492

QT-94522-TS

Nguyễn Quang Hùng

Triệu An, Triệu Phong Quảng Trị

84979478502

17.6

550

100

VNPT

M6102639631

QT-95799-TS

Võ Lới

TT Cửa Việt - Gio Linh - Quảng Trị

0963 060 559

24

829

101

VNPT

M6102616266

QT-90222-TS

Trần Quang Khải

KP 7,TT Cửa Việt,Gio Linh,Quảng Trị

84964074788

18.3

410

102

VNPT

M6101038934

QT-91509-TS

Bùi Đình Khảm

KP5 TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84983924746

17.5

425

103

VNPT

M6101021617

QT-94567-TS

Trần Văn Hiền

KP Hòa Lý,Cửa Tùng,Vĩnh Linh,Quảng Trị

84914429544

21

713

104

VNPT

M6101009372

QT-98888-TS

Bùi Đình Chiến

KP6 TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84974414984

30.8

829

105

VNPT

M6102606473

QT-99199-TS

Bùi Xuân Tấn

TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84976163692

23

734

106

VNPT

M6101032986

QT-92567-TS

Võ Văn Thức

Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84869089567

28.6

829

107

VNPT

M6101008804

QT-95069-TS

Bùi Văn Quang

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

84988690015

16

410

108

VNPT

M6101012038

QT-93636-TS

Hồ Văn Thà

KP3 TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84366300033

19.5

718

109

VNPT

M6101050103

QT-91119-TS

Bùi Xuân Tấn

TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84976163692

18.7

703

110

VNPT

M6102607489

QT-93016-TS

Nguyễn Văn Xuân

Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84969121673

16.5

300

111

VNPT

M6102613305

QT-91379-TS

Võ Thanh Tánh

Kp5, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84364224402

20.5

444

112

VNPT

M6101022904

QT-93999-TS

Nguyễn Văn Phước

Bắc Sơn,Trung Giang,Gio Linh,Quảng Trị

84977731699

16.5

442

113

VNPT

M6101042803

QT-91019-TS

Võ Hồng Thanh

KP 5, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84973984047

18.9

410

114

VNPT

M6104214292

QT-90569-TS

Nguyễn Văn Minh

Triệu An, Triệu Phong

84369734954

17.6

444

115

VNPT

M6102607505

QT-91381-TS

Võ Thanh Phương

Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84384919773

15.2

550

116

VNPT

M6101046473

QT-91739-TS

Lê Xuân Hiền

Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84393854128

15

410

117

VNPT

M6104209094

QT-93638-TS

Hồ Minh Tiến

TT.Cửa Tùng, Vinh Linh, Quảng Trị

84394000802

21

713

118

VNPT

M6102600377

QT-95767-TS

Lê Bá Đính

TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84918938806

21

713

119

VNPT

M6102607844

QT-90081-TS

Võ Minh Toàn

Thôn 4, Gio Hỉa, Gio Linh, Quảng Trị

84967366660

15.9

410

120

VNPT

M6101023001

QT-95609-TS

Nguyễn Vinh

TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84989171138

19.6

444

121

VNPT

M6101026673

QT-90179-TS

Nguyễn Văn Bình

KP1 TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84339328725

18.6

420

122

VNPT

M6102600237

QT-99722-TS

Lương Văn Hợp

TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84984781433

21.95

909

123

VNPT

M6102649606

QT-91159-TS

Trương Quốc Thành

Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84984617717

15.5

309

124

VNPT

M6104212304

QT-91256-TS

Nguyễn Văn Ninh

Phú Hội,Triệu An,Triệu Phong,Quảng Trị

84985609343

15.5

735

125

VNPT

M6102638047

QT-93168-TS

Nguyễn Minh Dũng

Xuân Lộc,Gio Việt,Gio Linh,Quảng Trị

84987056625

16

325

126

VNPT

M6101009430

QT-97788-TS

Bùi Đình Trầm

KP5 TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84972331247

28.6

829

127

VNPT

M6104227310

QT-91567-TS

Nguyễn Thanh Hồng

Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị

84854941227

19.4

400

128

VNPT

M6101022789

QT-95789-TS

Trần Viết Hùng

Trung Giang, Gio Linh, Quảng Trị

84842375789

25

829

129

VNPT

M6102613198

QT-98668-TS

Bùi Đình Mười

KP 5, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84374467357

19.2

734

130

VNPT

M6101035054

QT-96869-TS

Nguyễn Ngọc Thiên

TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84394000502

18.7

720

131

VNPT

M6102615748

QT-91117-TS

Nguyễn Đức Bằng

TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84394564403

15.5

325

132

VNPT

M6101009380

QT-91999-TS

Bùi Đình Huệ

TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84966199437

30.8

829

133

VNPT

M6101020940

QT-98039-TS

Lê Văn Anh

Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84971690929

18.1

750

134

VNPT

M6101001759

QT-98777-TS

Võ Minh Bình

Thôn 4, Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

84983570542

25.2

822

135

VNPT

M6101028182

QT-91918-TS

Nguyễn Văn Năng

Kp2, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84974118073

15.4

435

136

VNPT

M6101021930

QT-90277-TS

Nguyễn Cơn

Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84989898640

16.6

360

137

VNPT

M6102652022

QT-92468-TS

Lê Đình Triều

Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84946332231

18.5

247

138

VNPT

M6101020270

QT-90929-TS

Lê Anh Tuấn

Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84364664490

18

410

139

VNPT

M6102600732

QT-90668-TS

Lê Viết Trị

Kp4, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84983256354

19.5

430

140

VNPT

M6101044304

QT-98688-TS

Hoàng Hải

KP 5, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84364089268

22.46

769.76

141

VNPT

M6104210480

QT-90559-TS

Bùi Đình Cam

Kp5, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84984833869

18.85

410

142

VNPT

M6102619922

QT-95357-TS

Trần Khương Thuyết

Kp4, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84349027783

15.1

400

143

VNPT

M6104200184

QT-91595-TS

Bùi Đình Cảm

KP 4, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84976578525

17.5

410

144

VNPT

M6101023597

QT-99120-TS

Nguyễn Quốc Tuấn

Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84386671237

19.6

420

145

VNPT

M6101044692

QT-92332-TS

Lê Minh Hải

TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84914857711

21.9

410

146

VNPT

M6102603561

QT-90255-TS

Bùi Đình Chiến

TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84353463260

16.2

420

147

VNPT

M6102614147

QT-91243-TS

Phan Thanh Đạo

TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh, Quảng Trị

84912589354

21

713

148

VNPT

M6101034081

QT-91919-TS

Hoàng Hồng

Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84949549249

15.1

360

149

VNPT

M6101031699

QT-92819-TS

Nguyễn Văn Trọng

Kp 5 TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84369159225

25.2

829

150

VNPT

M6101043090

QT-92311-TS

Lê Thú

Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84941015027

16.4

225

151

VNPT

M6101051101

QT-90457-TS

Nguyễn Thị Linh

Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84984114978

21.33

1090

152

VNPT

M6102645380

QT-95979-TS

Bùi Khánh Duy

KP 6,TT Cửa Việt,Gio Linh,Quảng Trị

84986957169

23.83

605.14

153

VNPT

M6101006097

QT-96969-TS

Nguyễn Văn Tuấn

Kp 6, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84338161336

28.6

829

154

VNPT

M6101003896

QT-94565-TS

Lê Văn An

Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84975747153

15.1

294.4

155

VNPT

M6101050186

QT-92096-TS

Võ Văn Trung

Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84977300773

15.2

250.2

156

VNPT

M6102602746

QT-92371-TS

Lê Văn Thanh

Kp4, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84362496271

15.4

420

157

VNPT

M6101031384

QT-92369-TS

Võ Văn Nghiên

TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84392142926

15.1

430

158

VNPT

M6102609808

QT-94015-TS

Bùi Đình Hiến

TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84399477559

17

435

159

VNPT

M6102637973

QT-94899-TS

Hoàng Tứ

Gio Hải - Gio Linh - Quảng Trị

84357201666

25.2

829

160

VNPT

M6101050707

QT-92305-TS

Lê Thanh Xuân

Kp4, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

84787555125

18.42

134

161

VNPT