Tìm kiếm

Thông tin Thời tiết

Thông tin Thời tiết

14h00/23/3 - TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG KHU VỰC QUẢNG TRỊ

1. Hiện trạng nắng nóng trong 24 giờ qua: Khu vực Quảng Trị đã xảy ra nắng nóng diện rộng, vùng đồng bằng có nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay tại Đông Hà đạt 37.8 độ, độ ẩm thấp nhất đạt 47-48%.

2. Dự báo diễn biến của nắng nóng trong 24 giờ tới: Khu vực Quảng Trị ngày 24/3 tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng, vùng đồng bằng có nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến đạt 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm thấp nhất đạt 40-50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10h00 đến 16h30.

3. Cảnh báo: Ngày 25/3 nắng nóng có khả năng kết thúc, với nhiệt độ cao nhất phổ biến đạt 33-34 độ.

4. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1.

5. Dự báo cảnh báo tác động của nắng nóng

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.  

Trong những ngày nắng nóng, chiều tối có khả năng xuất hiện mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: Lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đặc biệt là ở vùng núi. Người dân cần chủ động phòng, tránh.

08h00/23/3 - TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG KHU VỰC QUẢNG TRỊ

1. Hiện trạng nắng nóng trong 24 giờ qua: Khu vực Quảng Trị đã xảy ra nắng nóng diện rộng, vùng đồng bằng có nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất tại Đông Hà đạt 38.0 độ, Khe Sanh đạt 35.0 độ, độ ẩm thấp nhất đạt 44-48%.

2. Dự báo diễn biến của nắng nóng trong 24 đến 48 giờ tới: Khu vực Quảng Trị tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng, vùng đồng bằng có nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến đạt 35-39 độ; độ ẩm thấp nhất đạt 40-50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10h00 đến 16h30.

3. Cảnh báo: Từ ngày 25/3 nắng nóng chấm dứt trên khu vực Quảng Trị.

4. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1.

5. Dự báo cảnh báo tác động của nắng nóng

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.  

Trong những ngày nắng nóng, chiều tối có khả năng xuất hiện mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: Lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đặc biệt là ở vùng núi. Người dân cần chủ động phòng, tránh.

8h/22/3 - TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG KHU VỰC QUẢNG TRỊ

1. Hiện trạng nắng nóng trong 24 giờ qua: Hôm nay (21/3) vùng đồng bằng Quảng Trị đã xảy ra nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại trạm Khí tượng Đông Hà đạt 37.0 0C, độ ẩm thấp nhất đạt 48%.

2. Dự báo diễn biến của nắng nóng trong 24 đến 48 giờ tới: Khu vực Quảng Trị sẽ xảy ra nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến đạt 35-380C; độ ẩm thấp nhất đạt 40-50%. 

3. Cảnh báo: Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến hết ngày 24/3, với nhiệt độ cao nhất đạt 36-380C, độ ẩm thấp nhất đạt 40-50%.

4. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1.

5. Dự báo cảnh báo tác động của nắng nóng

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.  

Trong những ngày nắng nóng, chiều tối có khả năng xuất hiện mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: Lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đặc biệt là ở vùng núi. Người dân cần chủ động phòng, tránh.

08h00/21/3 - TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG KHU VỰC QUẢNG TRỊ

1. Hiện trạng nắng nóng trong 24 giờ qua: Quảng Trị chưa xảy ra nắng nóng.

2. Dự báo diễn biến của nắng nóng trong 24 đến 48 giờ tới: Khu vực Quảng Trị sẽ xảy ra nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến đạt 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm thấp nhất đạt 40-55%. 

3. Cảnh báo: Nắng nóng có khả năng kéo dài đến hết ngày 24/3, với nhiệt độ cao nhất đạt 36-38 độ, độ ẩm thấp nhất đạt 40-50%.

4. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1.

5. Dự báo cảnh báo tác động của nắng nóng

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.  

Trong những ngày nắng nóng, chiều tối có khả năng xuất hiện mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: Lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đặc biệt là ở vùng núi. Người dân cần chủ động phòng, tránh.

14h00/20/3 - TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG KHU VỰC QUẢNG TRỊ

1. Hiện trạng nắng nóng trong 24 giờ qua: Quảng Trị chưa xảy ra nắng nóng.

2. Dự báo diễn biến của nắng nóng trong 24 đến 48 giờ tới: Khu vực Quảng Trị sẽ xảy ra nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến đạt 35-37 độ , có nơi trên 37 độ; độ ẩm thấp nhất đạt 40-55%. 

3. Cảnh báo: Nắng nóng có khả năng kéo dài đến hết ngày 24/3, với nhiệt độ cao nhất đạt 36-38 độ, độ ẩm thấp nhất đạt 40-50%.

4. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1.

5. Dự báo cảnh báo tác động của nắng nóng

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.  

Trong những ngày nắng nóng, chiều tối có khả năng xuất hiện mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: Lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đặc biệt là ở vùng núi. Người dân cần chủ động phòng, tránh.

TIN CẢNH BÁO SƯƠNG MÙ

1. Hiện trạng đã qua: Khu vực vùng núi Quảng Trị có sương mù nhẹ vài nơi.

2. Cảnh báo: Sáng sớm mai (20/3), khu vực Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, TP Đông Hà, Triệu Phong, TX Quảng Trị, Hải Lăng, Đakrông, Hướng Hóa và vùng biển ven bờ có sương mù rải rác.

Cảnh báo tác động: Sương mù làm giảm tầm nhìn gây mất an toàn giao thông đường bộ, trên sông và trên biển. Sương mù, độ ẩm cao, nhiệt độ thấp ảnh hưởng đến sức khỏe đường hô hấp ở người.

3. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do sương mù: Cấp 1.

14h30/19/3 - TIN CẢNH BÁO NẮNG NÓNG KHU VỰC QUẢNG TRỊ

1. Cảnh báo khả năng nắng nóng: 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp nóng phía Tây nên ngày 21/03 khu vực Quảng Trị xảy ra nắng nóng cục bộ; từ ngày 22-24/3 khu vực Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, TP Đông Hà, Triệu Phong, TX Quảng Trị, Hải Lăng, Đakrông và Hướng Hóa có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến đạt 35-37 độ.

2. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1.

3. Dự báo cảnh báo tác động của nắng nóng

Nắng nóng ảnh hưởng tới sức khỏe người dân và làm tăng nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn.

Trong những ngày nắng nóng, chiều tối có khả năng xuất hiện mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: Lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đặc biệt là ở vùng núi. Người dân cần chủ động phòng, tránh.

21h30/14/3 - TIN CẢNH BÁO SƯƠNG MÙ

1. Hiện trạng đã qua: Khu vực Quảng Trị có sương mù nhẹ vài nơi.

2. Cảnh báo: Đêm nay và sáng sớm mai (15/3), khu vực các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, TP Đông Hà, Triệu Phong, TX Quảng Trị, Hải Lăng, Đakrông, vùng biển ven bờ có sương mù rải rác; khu vực Hướng Hóa có sương mù vài nơi.

Cảnh báo tác động: 

Sương mù làm giảm tầm nhìn gây mất an toàn giao thông đường bộ, trên sông và trên biển. 

Sương mù, độ ẩm cao, nhiệt độ thấp ảnh hưởng đến sức khỏe đường hô hấp ở người.

3. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do sương mù: Cấp 1.

09h30/13/3 - TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

1. Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua: 

Sáng nay (13/3), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.

2. Dự báo diễn biến không khí lạnh: 

Ngày và đêm nay (13/3), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Quảng Trị.

Trên đất liền: Gió Bắc đến Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, giật cấp 5.

Trời chuyển rét. Trong đợt rét này nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến từ 16-18 độ, vùng núi từ 14-16 độ.

Trên biển: Vùng biển Quảng Trị (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ) gió Bắc đến Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 2.0-3.0 m; biển động.

3. Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm: 

Ngày 13-14/3, khu vực Quảng Trị có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

4. Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội:

Tàu, thuyền hoạt động trên vùng biển khu vực tỉnh cần có biện pháp phòng tránh mưa dông, gió mạnh, sóng lớn.

Có biện pháp phòng tránh rét cho con người, cây trồng và vật nuôi.

Cần có các biện pháp phòng chống ngập úng cục bộ có thể xảy ra do mưa lớn.

15h30/12/3 - TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

1. Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua: 

Chiều nay (12/3), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi vùng núi phía Bắc nước ta.

2. Dự báo diễn biến không khí lạnh: 

Khoảng sáng sớm mai (13/3), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Quảng Trị.

Trên đất liền: Từ sáng sớm 13/3 gió Bắc đến Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6.

Từ ngày 13/3 trời chuyển rét. Trong đợt rét này nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến từ 16-18 độ, vùng núi từ 14-16 độ.

Trên biển: Từ đêm 12/3 vùng biển Quảng Trị (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ) gió Bắc đến Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 2.0-3.0 m; biển động.

3. Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm: 

Từ ngày 13-14/3, khu vực Quảng Trị có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

4. Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội:

Tàu, thuyền hoạt động trên vùng biển khu vực tỉnh cần có biện pháp phòng tránh mưa dông, gió mạnh, sóng lớn.

Có biện pháp phòng tránh rét cho con người, cây trồng và vật nuôi.

Cần có các biện pháp phòng chống ngập úng cục bộ có thể xảy ra do mưa lớn.

Phản ánh mới

Phản ánh bình thường

Đường có nhiều hố sụt lún gây mất an toàn cho người tham gia giao thông

Đầu đường Phạm Hồng Thái, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà có nhiều "ổ gà" nằm ngay giữ đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Mong chính quyền sớm xử lý để đảm bảo an toàn cho người dân. Cảm ơn!

23/03/2023 15:01

Tỉnh Quảng Trị
Phản ánh khẩn

Bỏ bát hương, đồ thồ cúng đã dùng ở ngã tư gây mất an toàn giao thông

Đoạn đường ngay Ngã tư Sòng, ý thức của người dân quanh khu vực này quá tệ khi vứt bàn thờ ông địa và các vật dụng thờ cúng trên đường, gần sát cột đèn tín hiệu giao thông gây anh hưởng đến giao thông đi lại của người dân, vừa mất mỹ quan. Đề nghị chính quyền xử lý gấp.

22/03/2023 20:29

Ngã Tư sòng, xã thanh An, Huyện Cam Lộ, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Phản ánh khẩn

Đèn tín hiệu giao thông không hoạt động gây mất an toàn giao thông

Đèn tín hiệu giao thông tại điểm giao nhau giữa Quốc lộ 1A và đường Hoàng Diệu, thành phố Đông Hà đã không hoạt động mấy ngày nay gây mất an toàn giao thông. Đề nghị chính quyền sớm khắc phục để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại. Cảm ơn!

22/03/2023 17:53

Tỉnh Quảng Trị
Phản ánh bình thường

Đèn tín hiệu giao thông không hoạt động gây mất an toàn giao thông

Đèn tính hiệu giao thông không hoạt động tại số 51 Trần Hưng Đạo, trước sở Thông tin và Truyên Thông, thành phố Đông Hà. Đề nghị chính quyền sớm xử lý. Cảm ơn!

22/03/2023 17:52

Tôn Thất Thuyết, Tp. Đông Hà Quảng Trị
Phản ánh bình thường

Dây điện kéo ngang qua nhà gây mất an toàn

Đường dây điện kéo ngang qua nhà, tiếp xúc với nhà dễ gây chạm chập, mất mỹ quan. Địa chỉ 05 Hùng Vương, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị.

22/03/2023 17:52

169 Tran Hung Dao Street, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
Xem thêm 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỬ LÝ

THỐNG KÊ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG

Thông tin tuyên truyền Xem thêm